Bekijk hier de sessies die in de middag gegeven worden. Op het inschrijfformulier kunt u uw eerste en tweede voorkeur aangeven.

Deelsessie k - Lesstofvervangend programma Jij & de Gouden Eeuw - Beleving

Het Rijksmuseum won dit jaar de Best Practice Award van CECA voor Jij & de Gouden Eeuw. Met vier lessen in de klas en een bezoek aan het museum is dit programma lesstofvervangend voor het tijdvak Regenten en vorsten. Annemiek Spronk, senior medewerker onderwijs, geeft een inleiding op dit theatrale canonprogramma voor groep 6-8. Van drie professionele acteurs krijgt u vervolgens een voorproefje. Ga op expeditie naar het ijskoude Nova Zembla, ontsnap in de boekenkist van Hugo de Groot of kruip in het hoofd van Rembrandt. Een geschiedenisles om nooit te vergeten! 

Deelsessie m - Het Atelier en Medialab van de Teekenschool - Workshop

Leren kijken door te doen. Dat is het motto van de Teekenschool. Dit educatieve centrum van het Rijksmuseum is voor jong en oud. In deze workshop maakt u ken-nis met het Atelier en Medialab. Frouke Jorna, medewerker onderwijs, geeft een inleiding op twee verschillende onderwijsprogramma’s die vanuit het curriculum zijn ontwikkeld. De workshop Middeleeuwse krabbels en krullen sluit aan op canonven-ster ‘Hebban Olla Vogola’ en filosoferen met kinderen en actief burgerschap vindt u terug in Goede daden, slechte daden. Onder leiding van een workshopdocent krijgt u de beste indruk: zelf leren kijken door te doen. 

Deelsessie n - Proef de Gouden Eeuw - Rondleiding

In een museum mag je nooit ergens aankomen… behalve tijdens deze kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Proef de specerijen uit verre landen, ruik het atelier van een meesterschilder, voel de jurken van rijke dames en ontdek de geluiden van de Nachtwacht. Liesbeth Sparks, medewerker onderwijs, geeft eerst een introductie op het meest geboekte onderwijsprogramma. Tijdens de rondleiding op meta niveau laat een ervaren rondleider u gebruikmaken van al uw zintuigen.

Deelsessie o - Proef de Gouden Eeuw - Rondleiding

In een museum mag je nooit ergens aankomen… behalve tijdens deze kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Proef de specerijen uit verre landen, ruik het atelier van een meesterschilder, voel de jurken van rijke dames en ontdek de geluiden van de Nachtwacht. Liesbeth Sparks, medewerker onderwijs, geeft eerst een introductie op het meest geboekte onderwijsprogramma. Tijdens de rondleiding op meta niveau laat een ervaren rondleider u gebruikmaken van al uw zintuigen.

Deelsessie p - Hoe te werken met het SLO Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie 

Praktische invulling van het leerplankader voor instellingen. Het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie geeft richting aan instellingen (en in een later stadium aan het basisonderwijs) die verdieping willen geven aan kunstzinnige educatie in het basisonderwijs. Als vervolg op de keynote over dit onderwerp voorziet deze interactieve werksessie in een praktische vertaling. 
Stéfanie van Tuinen, leerplanontwikkelaar SLO en Moniek Warmer, educatief ontwerper, geven aan de hand van een bestaand project praktische informatie over de toepassing van het leerplankader. Door middel van vragen vanuit de deelnemers wordt het leerplankader geanalyseerd en becommentarieerd. Ook wordt inzicht gegeven hoe de disciplines aansluiten bij de 21st century skills. Op deze manier verkent elke deelnemer de manier waarop hij/zij het leerplankader in zijn eigen instelling wil inzetten.
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/

Ochtendsessie q - Kwantiteit versus kwaliteit - Workshop

Veel culturele instellingen streven naar een toename van het aantal educatieve activiteiten en deelnemers, blijkt uit analyse van de subsidieaanvragen voor de huidige cultuur-planperiode. Dat geldt ook voor musea. Soms  streven ze zelfs naar een verdubbeling of verdriedubbeling van het leerlingenbereik. Hoe realistisch is dat, terwijl er amper sprake is van toename van educatiemedewerkers? En hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’? Is het mogelijk als museum gelijktijdig in de breedte én in de diepte te werken?  Welke keuzes worden gemaakt en wat betekent dit voor het basisonderwijs? 

Over die vragen wisselen de deelnemers met elkaar van gedachten in deze interactieve sessie die zal worden geleid door Marlies Tal (Afdelingshoofd Beleid LKCA) en Josefiene Poll (Medior Beleid LKCA).

Deelsessie r - Musea voorop in CmK: de aanpak in Holland Rijnland

In Holland Rijnland zijn de musea voortrekkers in Cultuureducatie met Kwaliteit: Cultuureducatiegroep (voorheen: Museumgroep Leiden) is penvoerder. Samen met Kunstgebouw, BplusC (bibliotheek + centrum voor kunst en cultuur) en de basisscholen voert Cultuureducatiegroep de regeling uit. Vanuit bestaande programma’s ofwel de 'pareltjes' uit het verleden werken zij aan een samenhangend programma van erfgoed, kunst en media, binnen en buiten de school. Een speciaal ontwikkeld referentiekader brengt bijvoorbeeld in kaart welke leerlingcompetenties scholen belangrijk vinden en leert onderwijs en cultuur om elkaars taal te spreken. 

Marijke van de Haterd, projectmanager educatie bij Cultuureducatiegroep, vertelt over de aanpak in Holland Rijnland en de rol van musea hierin.

Deelsessie s -Digitale gereedschapskist voor erfgoededucatie - Workshop

Toenemende digitalisering van erfgoedcollecties en breder gebruik van digitale media in het onderwijs maken de drempel nog lager om erfgoed de klas in te halen. In de praktijk blijken beeldbanken van musea en archieven niet altijd even benaderbaar en snel inzetbaar voor leerkrachten en leerlingen. Om deze drempel te slechten wordt op dit moment een digitale gereedschapskist voor erfgoededucatie ontwikkeld. Plein C heeft hiervoor samen met Gelders Erfgoed, Noord-Hollands Archief en Nederlands Openluchtmuseum een plan gemaakt, dat met een CMK-subsidie ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Marije Visser, Plein C en Esther van Velden, Noord-Hollands Archief, vertellen wat er met de gereedschapskist gebouwd kan worden. Deelnemers gaan zelf analoog met de gereedschappen aan de gang.

Deelsessie t - Kinderkunstweek Zeeland

Stichting Kinderkunstweek (KKW) wil alle Zeeuwse kinderen van vier tot twaalf jaar tijdens de jaarlijkse KKW in aanraking brengen met moderne en hedendaagse kunst. Elk jaar wordt een thema gekozen. Alle deelnemende basisscholen krijgen een ideeënboek boordevol lessen en voorbeelden. Buiten schooltijd bezoeken kinderen met ouders of bekenden musea en galeries, waar zij een opdracht krijgen. Zo wordt een verbinding gelegd tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
De stichting onderzoekt of dit project kan worden uitgebreid naar andere provincies. In de presentatie wordt aandacht besteed aan de wijze waarop dit project bijdraagt aan de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs en hoe musea en andere instellingen voor beeldende kunst daarbij worden betrokken. Een vijftal betrokkenen vertelt ieder vanuit zijn eigen invalshoek wat de KKW inhoudt:  
John Louws (projectleider), Marja Geerse (leerkracht basisschool Wilgenhof, auteur ideeënboek), Joyce de Looff (website), Kathrin Ginsberg, (directeur CBK Zeeland, over de kunstenaars), Marleen Rozenbrand (Zeeuws museum, over participerende instellingen).