Bekijk hier de sessies die in de ochtend gegeven worden. Op het inschrijfformulier kunt u uw eerste en tweede voorkeur aangeven.

Deelsessie a - Lesstofvervangend programma Jij & de Gouden Eeuw - Beleving

Het Rijksmuseum won dit jaar de Best Practice Award van CECA voor Jij & de Gouden Eeuw. Met vier lessen in de klas en een bezoek aan het museum is dit programma lesstofvervangend voor het tijdvak Regenten en vorsten. Annemiek Spronk, senior medewerker onderwijs, geeft een inleiding op dit theatrale canonprogramma voor groep 6-8. Van drie professionele acteurs krijgt u vervolgens een voorproefje. Ga op expeditie naar het ijskoude Nova Zembla, ontsnap in de boekenkist van Hugo de Groot of kruip in het hoofd van Rembrandt. Een geschiedenisles om nooit te vergeten! 

Deelsessie b - Museum, geschiedenisles en de canon

De vijftig vensters van de canon van Nederland staan sinds 2010 in de kerndoelen van basis- en onderbouw voortgezet onderwijs. De bezoekcijfers van de website www.entoen.nu, het motorblok van de canon, tonen aan dat veel docenten en leerlingen hun weg naar de vijftig vensters, en ook naar de bijbehorende verwijzingen naar musea en erfgoedinstellingen weten te vinden. Hoe kun je daar als museum op inspelen? Hoe staat de canon van Nederland er inmiddels voor? En hoe ziet de toekomst eruit? 

Hubert Slings was van 2005-2007 secretaris van de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon en is sindsdien directeur van stichting entoen.nu. Tevens is hij universitair docent digitale geschiedenisdidactiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Deelsessie c - VOL
 

Deelsessie d - VOL

Deelsessie e - Proef de Gouden Eeuw - Rondleiding

In een museum mag je nooit ergens aankomen… behalve tijdens deze kennismaking met het dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Proef de specerijen uit verre landen, ruik het atelier van een meesterschilder, voel de jurken van rijke dames en ontdek de geluiden van de Nachtwacht. Liesbeth Sparks, medewerker onderwijs, geeft eerst een introductie op het meest geboekte onderwijsprogramma. Tijdens de rondleiding op meta niveau laat een ervaren rondleider u gebruikmaken van al uw zintuigen. Dit is dezelfde sessie als d maar met een andere rondleider.

Deelsessie f - Wijzer met erfgoededucatie - Workshop

Deelnemers aan deze workshop kunnen praktisch aan de slag met de handleiding Wijzer met erfgoededucatie. Toets uw lesactiviteiten en/of erfgoedproject op kwaliteit. Sluit de inhoud voldoende aan bij de kerndoelen en het ontwikkelingsniveau van leerlingen in het primair onderwijs?
Erfgoed Brabant werkt samen met Kunstbalie in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor scholen die aandacht willen besteden aan het leergebied erfgoededucatie is in samenwerking met Zeeman & De Regt een publicatie ontwikkeld die voor iedereen digitaal beschikbaar is. Voor leerkrachten én erfgoedinstellingen wordt duidelijk gemaakt hoe je kan werken aan een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. 

Marieke Zeeman en Annemarie de Regt (Zeeman & De Regt), onderwijskundigen en Ingeborg Schuster  (adviseur erfgoededucatie bij Erfgoed Brabant ) verzorgen deze workshop. 

Deelsessie g - VOL

Deelsessie h - Musea voorop in CmK: de aanpak in Holland Rijnland

In Holland Rijnland zijn de musea voortrekkers in Cultuureducatie met Kwaliteit: Cultuureducatiegroep (voorheen: Museumgroep Leiden) is penvoerder. Samen met Kunstgebouw, BplusC (bibliotheek + centrum voor kunst en cultuur) en de basisscholen voert Cultuureducatiegroep de regeling uit. Vanuit bestaande programma’s ofwel de 'pareltjes' uit het verleden werken zij aan een samenhangend programma van erfgoed, kunst en media, binnen en buiten de school. Een speciaal ontwikkeld referentiekader brengt bijvoorbeeld in kaart welke leerlingcompetenties scholen belangrijk vinden en leert onderwijs en cultuur om elkaars taal te spreken. 

Marijke van de Haterd, projectmanager educatie bij Cultuureducatiegroep, vertelt over de aanpak in Holland Rijnland en de rol van musea hierin.

Deelsessie i - VOL

Deelsessie j - Doorgaande leerlijnen: keurslijf of kans 

Welke opvattingen en behoeften zijn er in het basisonderwijs over doorgaande leerlijnen cultuureducatie? Jos Bol, adviseur/projectleider bij Kunst Centraal, zoomt in op de mogelijkheden en kansen die de kerndoelen, de theorie van Cultuur in de Spiegel, de leerlijnen van het SLO en methoden kunnen bieden. Daarnaast bespreekt hij hoe leerlijnen eruit zouden kunnen zien en wat musea en erfgoedinstellingen daarin kunnen betekenen.