Bekijk hier de sessies die in de middag gegeven worden. Op het inschrijfformulier kunt u uw eerste en tweede voorkeur aangeven.

Deelsessie k - Lesstofvervangend programma Jij & de Gouden Eeuw - Beleving

Het Rijksmuseum won dit jaar de Best Practice Award van CECA voor Jij & de Gouden Eeuw. Met vier lessen in de klas en een bezoek aan het museum is dit programma lesstofvervangend voor het tijdvak Regenten en vorsten. Annemiek Spronk, senior medewerker onderwijs, geeft een inleiding op dit theatrale canonprogramma voor groep 6-8. Van drie professionele acteurs krijgt u vervolgens een voorproefje. Ga op expeditie naar het ijskoude Nova Zembla, ontsnap in de boekenkist van Hugo de Groot of kruip in het hoofd van Rembrandt. Een geschiedenisles om nooit te vergeten! 

Deelsessie m - VOL

Deelsessie n - VOL

Deelsessie o - VOL


Deelsessie p - Hoe te werken met het SLO Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie 

Praktische invulling van het leerplankader voor instellingen. Het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie geeft richting aan instellingen (en in een later stadium aan het basisonderwijs) die verdieping willen geven aan kunstzinnige educatie in het basisonderwijs. Als vervolg op de keynote over dit onderwerp voorziet deze interactieve werksessie in een praktische vertaling. 

Stéfanie van Tuinen, leerplanontwikkelaar SLO en Moniek Warmer, educatief ontwerper, geven aan de hand van een bestaand project praktische informatie over de toepassing van het leerplankader. Door middel van vragen vanuit de deelnemers wordt het leerplankader geanalyseerd en becommentarieerd. Ook wordt inzicht gegeven hoe de disciplines aansluiten bij de 21st century skills. Op deze manier verkent elke deelnemer de manier waarop hij/zij het leerplankader in zijn eigen instelling wil inzetten.
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/

Deelsessie q - VOL

Deelsessie r - VOL

Deelsessie s - VOL

Deelsessie t - Kinderkunstweek Zeeland

Stichting Kinderkunstweek (KKW) wil alle Zeeuwse kinderen van vier tot twaalf jaar tijdens de jaarlijkse KKW in aanraking brengen met moderne en hedendaagse kunst. Elk jaar wordt een thema gekozen. Alle deelnemende basisscholen krijgen een ideeënboek boordevol lessen en voorbeelden. Buiten schooltijd bezoeken kinderen met ouders of bekenden musea en galeries, waar zij een opdracht krijgen. Zo wordt een verbinding gelegd tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
De stichting onderzoekt of dit project kan worden uitgebreid naar andere provincies. In de presentatie wordt aandacht besteed aan de wijze waarop dit project bijdraagt aan de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs en hoe musea en andere instellingen voor beeldende kunst daarbij worden betrokken. Een vijftal betrokkenen vertelt ieder vanuit zijn eigen invalshoek wat de KKW inhoudt:  
John Louws (projectleider), Marja Geerse (leerkracht basisschool Wilgenhof, auteur ideeënboek), Joyce de Looff (website), Kathrin Ginsberg, (directeur CBK Zeeland, over de kunstenaars), Marleen Rozenbrand (Zeeuws museum, over participerende instellingen).