Keynote Rutger Bregman - Cultuur in Luilekkerland

Rutger BregmanWe zijn rijker, veiliger en gezonder dan ooit.  Toch verlangen steeds meer mensen naar vroeger, naar een Gouden Tijdperk dat eigenlijk nooit heeft bestaan. In de kunsten, de commercie en de politiek woekert de nostalgie. Het lijkt wel alsof we onze idealen levend begraven hebben. En juist nu we alle tijd hebben om van het goede leven te genieten, raakt het onderwijs steeds meer op de arbeidsmarkt gefixeerd. Als het om cultuureducatie gaat dan wordt het tijd om eens te meer de woorden van de grote econoom John Maynard Keynes te herinneren en ‘waarde te hechten aan doel boven middel en aan het goede boven het nuttige.’
Rutger Bregman is historicus en schrijver en is redacteur van De Correspondent. 
Zie ook: www.rutgerbregman.nl

Keynote Stéfanie van Tuinen - Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie

Stefanie van TuinenIn opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, het Landelijk Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie ontworpen.
Dit leerplankader maakt onderdeel uit van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en is een van de vele initiatieven die zijn ondernomen om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te verhogen. Het geeft scholen en culturele instellingen inhoudelijk richting voor de invulling van kunstzinnige oriëntatie. Daarbij dient het leerplankader als gemeenschappelijke taal voor scholen, culturele instellingen en andere belanghebbenden op het gebied van kunstzinnige oriëntatie. 
Stéfanie van Tuinen, leerplanontwikkelaar bij SLO en projectleider van het leerplankader kunstzinnige oriëntatie, zal aan de hand van leerplankundige perspectieven het leerplankader presenteren. Zie ook: http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/
Als vervolg op deze keynote kunnen deelnemers van deelsessie p bekijken hoe ze dit leerplankader in hun eigen praktijk kunnen toepassen en welke vervolgstappen ze daarbij moeten ondernemen.
Zie ook: http://nl.linkedin.com/in/stefanievantuinen

Keynote Tynke Hiemstra - Cultuureducatie met Kwaliteit

Tynke HiemstraOp 1 augustus 2012 werd de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in de Staatscourant bekend gemaakt. Sindsdien zijn tal van culturele instellingen en basisscholen bij deze regeling betrokken geraakt. In 54 regio's wordt op scholen gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Iedere deelnemende school stelt – in overleg met de culturele instelling - zelf zijn prioriteiten vast. Gaandeweg ontstaat een 'leerlijn op maat'. 
In de meeste regio's zijn erfgoedinstellingen en musea nauw bij deze trajecten betrokken. Zij geven invulling aan (onderdelen van) het in gezamenlijk overleg uitgestippelde programma.
Tynke Hiemstra is programmacoördinator van Cultuureducatie met Kwaliteit bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij geeft toelichting op de voortgang en de achtergronden van het programma en laat een aantal voorbeelden zien van de wijze waarop wordt vormgegeven aan het programma.
Zie ook: http://nl.linkedin.com/in/tynkeh