Symposium Mobiele apps in het museum

datum:
31 mei 2016
locatie:
Amsterdam, Rijksmuseum

In een vol auditorium van het Rijksmuseum is de aandacht van alle aanwezigen op 31 mei gericht op het thema ‘Mobiele applicaties in het museum’. Het Rijksmuseum heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij de ontwikkeling van verschillende mediatours en wilde zijn beslismomenten en keuzes graag met het museale veld delen. 

Er werd samenwerking gezocht en gevonden met het LKCA en in gezamenlijk overleg werd een programma samengesteld dat een beeld zou schetsen van de huidige stand van zaken op dit gebied. Sprekers van verschillende musea werd gevraagd een bijdrage te leveren, maar ook vertegenwoordigers van andere betrokken partijen kwamen aan het woord.

Kennis delen

De aftrap van deze middag wordt verzorgd door Annemies Broekgaarden (hoofd Publiek & Educatie, Rijksmuseum) en door Ocker van Munster (directeur LKCA). Zij leggen er de nadruk op hoe belangrijk het is expertise te delen en spreken de wens uit dat iedereen aan het eind van de middag tevreden naar huis gaat. Van Munster verwacht in de nabije toekomst een enorme honger naar dit soort digitale middelen en verwijst hierbij naar onderwijsvernieuwingen die zullen gaan plaatsvinden in het kader van Onderwijs#2032.

foto Bibi Veth

Ook Taco Dibbits, van wie daags tevoren bekend werd dat hij per 15 juli de nieuwe directeur van het Rijksmuseum zal zijn, spreekt over honger. Hij verwijst naar bevindingen van de ING welk bedrijf honger naar kunst constateert naast de reeds bekende honger naar sport. Wat Dibbits betreft staat het woord museum voor educatie en is het dus een basistaak van het Rijksmuseum om hieraan bij te dragen voor iedereen. Want, aldus Dibbits, educatie vindt plaats van de wieg tot het graf. Wij moeten ervoor zorgen dat mensen geraakt worden door kunst en door geschiedenis. Met allerlei middelen en op allerlei manieren. Hij roept de aanwezigen op om samen te werken en ook buiten het eigen vakgebied te kijken. Hoe communiceren ze in ziekenhuizen of bij popfestivals? Bezoekers willen zo snel mogelijk informatie hebben van degene die het meest van het onderwerp weet.

Taco Dibbits - foto Bibi Veth

Via het menu linksboven kun je de verslagen en presentaties van de rest van deze dag bekijken.

Foto's: Bibi Veth

Lees meer