John Wooter: ‘Bij Physical Dynamics gaan lichaam en geest hand in hand’

John Wooter

ArtEZ Alumni, dansdocent John Wooter en hiphopdocent Jonas Frey introduceerden tijdens 'De Kunst van... Veranderen' een nieuwe trainingsmethode, die goed aansluit bij het veelzijdige curriculum van de hedendaagse dansstudent (zie kader links).

Wat kunnen we verwachten van Physical Dynamics?

‘Physical Dynamics (werktitel) gaat over de conditionering van het danslijf. Zoals de titel aangeeft zijn wij vooral geïnteresseerd in een dynamische en topfitte danser. Een danser die zijn/haar eigen lichaam volledig onder controle heeft.
Kijkend naar de academische danser en de opleidingen hebben wij gemerkt dat de meer traditionele aanpak van het aanleren van puur technieken of diverse dansstijlen dat danslijf onvoldoende voorbereid op meer krachtige bewegingsvormen, voortkomend uit o.a. breakdance, capoeira en acrobatiek. 

Een trainingssessie duurt normaal drie uur en bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Cardio (in snel tempo uithouding mixen met krachtelementen)
  • Kracht ( uitgaan van het eigen lichaamsgewicht (o.a. armen, schouders, rug, benen)
  • Drukpunten (handen, elleboog, hoofd, knie, onderarm, bal van de voet, vingers)
  • Beheersing (uitgaan van de lage buikspieren)
  • Technieken ( posities handen, overgangen (gebruikmakend van de verschillende drukpunten), bounce (hoppen) 
  • Toepassing van de technieken (dans/trainingsfrases)'

In eerdere workshops werkte je met ‘body control’, de balans van lichaam en geest…

‘Eigenlijk werk ik nog steeds vanuit het hetzelfde principe. We praten nog steeds over denkende dansers die zowel lichamelijk als geestelijk betrokken zijn bij hun vak en de uitvoering ervan. In mijn onderzoek naar het nieuwe danslijf merkte ik meer nodig te hebben dan alleen de gedachte of filosofie. 
In mijn samenwerking met Jonas vond ik de fysieke uitdaging om het denken en filosoferen met betrekking tot het hedendaagse danslijf echt handen en voeten te geven.
Het lijf moet toch gewoon bewegen. Physical Dynamics geeft je net dat beetje extra stimulans om jouw next level te bereiken en uiteindelijk te beheersen. Het doel is om elke dag fysiek en met een gezonde geest een topprestatie te leveren. 
In de gedachte achter Physical Dynamics gaan lichaam en geest hand in hand.’ 

Wat is in jouw ogen de ideale danser?

‘Een danser die in staat is elke dag zijn/haar wereld met een open mind te bevragen. Ontdekking is hierbij de sleutel naar nieuwe en spannende ontmoetingen. Het gaat erom dat je durft los te laten om het nieuwe binnen te laten. 
Visueel gezien betekent het dat mijn ideale (hedendaagse) danser van een pirouette met een tussenstap direct overgaat naar een break freeze. 
Het meest ideaal zou zijn dat de danser zijn ontdekking niet alleen inzet als kunstje, maar het materiaal als nieuw repertoire gaat zien.’ 

In je werk vermeng je urban met hedendaagse dans. Zijn dat geen twee werelden?

‘Als je ze als gescheiden werelden doceert of aanbiedt, zal er niets gebeuren. Op het moment dat je de twee vanuit je eigen interesse fuseert, worden de twee werelden automatisch een. Natuurlijk plaatsen mensen vraagtekens. Vraagtekens zijn goed, het houdt de mens scherp. Maar in ons geval zijn Jonas en ik met dans bezig en dat willen we graag zo houden.’    

Wat is er vernieuwend aan jullie manier van werken?

‘In gesprek zijn we erachter gekomen dat onze aanpak een meer sociaal constructivistische aanpak kent*. Wij vertrekken met andere woorden niet vanuit de traditioneel geankerde docent die zijn les komt geven. Bij ons staat de wijze waarop de student wenst te leren centraal.
Het is veel meer het beeld van een crew. Iedereen weet dat de samenkomst spanning en sensatie betekent. Hoewel er binnen een crew leidinggevende figuren zijn, heeft iedereen daarnaast toch zijn eigen specifieke kwaliteiten. Het feit dat deze worden gewaardeerd en gehonoreerd is een belangrijk gegeven.
Sterker nog het is een kracht. De groep is net zo sterk als zijn zwakste schakel. Dus de sterke broeders nemen de wat zwakkere mee op sleeptouw. Hulpvaardigheid en plezier zijn daarbij belangrijke factoren.
Verder bestaat er bij ons geen perfect plaatje. De danser (m/v) is zo uniek dat hij zelf zijn perfecte plaatje bepaald of aangeeft. Door zijn bevinding constant te blijven oefenen ontstaat er vanzelf een persoonlijke perfectie.’ 

*Sociaal constructivisme is de leerpsychologie achter Natuurlijk Leren. De constructivistische theorie gaat er van uit dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe overdracht van kennis door de docent, maar eerder het resultaat van denkactiviteiten van de leerlingen zelf: we leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Het constructivisme benadrukt daarmee de actieve rol van de leerling bij het verwerken van informatie en het verwerven van kennis en vaardigheden.

Interview: Joost Groeneboer