Ochtendsessie 9 - Cultuureducatie met Kwaliteit in het vo

Interactieve presentatie

De Cultuur Loper is een vierjarig programma – bestaande uit coaching en scholing èn een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. 

In deze sessie onder leiding van Willem van Bruggen en Marlon van Casteren (Kunstbalie) gingen de deelnemers op een actieve en praktische manier aan de slag met twee pijlers uit het online instrument: 

  • Drie domeinen 1) In Huis, 2) Met de culturele omgeving en 3) Uit de grote wereld. Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de culturele ontwikkeling van de leerling. Een breed en evenwichtig cultuureducatief programma bevat activiteiten in alle drie de domeinen. Hoeveel de school aanbiedt in elk domein, en van welke kunstdiscipline, hangt af van de visie en mogelijkheden van de school en leeftijd van de leerlingen. In tweetallen kozen de deelnemers  één van de foto’s die verspreid op de grond lagen die hen aansprak. Zij moesten bepalen over welk domein het op de foto ging. Vervolgens werd de deelnemers gevraagd met de ogen dicht een culturele activiteit te visualiseren dat hen een kippenvelgevoel heeft bezorgd en wat ze graag hun leerlingen ook mee zouden willen geven. Daarna werd met behulp van het kwadrant  (verbreden-verdiepen/vakgericht-vakoverstijgend) bepaald in welk kwadrant die activiteiten plaatsvonden. Opvallend was dat de meeste activiteiten van de deelnemers in het kwadrant verbredend en vakoverstijgend zaten. Met behulp van het kwadrant kan een school hun culturele activiteiten in kaart brengen: wat doe ik al, wat valt op en wat zou ik willen veranderen? Dit kan ook helpen in de discussie met docenten uit andere vakgebieden.
  • Competenties cultuureducatie; het onderzoekend vermogen, creërend vermogen en reflecterend vermogen. Deze drie vermogens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan elke competentie is een aantal gedragsindicatoren gekoppeld: dat wat je ook echt bij een leerling wilt terugzien. Voortbordurend op de vorige opdrachten gingen de deelnemers nu bij zichzelf te rade welk gedrag zij lieten zien tijdens de culturele activiteit  in het verleden. Dit deden zij door de gedragsindicatoren aan te vinken die bij de drie competenties staan vermeld. Dit kunnen de docenten ook doen op hun school: aan welke competenties wordt er gewerkt met een bepaalde activiteit? Daarna kun je als docent/team een focus bepalen: wat wil ik graag bij de leerlingen zien? Vervolgens kun je de leerlingen daarop gaan coachen. 

Willem van Bruggen & Marlon van Casteren zijn consulenten voortgezet onderwijs bij Kunstbalie,  Brabants expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstbeoefening 

Meer informatie: www.decultuurloper.nl
Download hier de PDF van de Cultuur Loper