Ochtendsessie 4 - Wereldverhalen - workshop

In een actieve workshop maakten we kennis met het kunstproject Wereldverhalen, een 3-jarige leerlijn cultuureducatie speciaal ontwikkeld voor het vmbo. De workshop werd gegeven door Christiaan Mooij (docent en theatermaker) en Margriet Jansen (advies en ontwikkeling cultuureducatie).
In Wereldverhalen worden de vakken Nederlands, CKV en de kunstvakken gecombineerd. Ze willen laten zien dat met het vertellen van verhalen – met beeld, dans, woord en een combinatie daarvan – je leven verrijkt wordt. Met de verhalen proberen ze aan te sluiten bij de culturen waar de kinderen vandaan komen.

Wat is het effect op leerlingen?  Volgens een directrice van een van de scholen waar het project gehouden is, wordt de sfeer in de klas verbeterd en leren de kinderen elkaar op een andere manier kennen wat weer goed is voor hun sociaal gedrag en zelfvertrouwen.

Je krijgt het vakoverstijgend door het vroegtijdig in te zetten en met de verschillende vakgroepen te bespreken. Je hebt daarbij wel een coördinator en een directie nodig die het dragen.

In vier groepen is vervolgens een deel uit het verhaal van Orpheus & Eurydice in beeld ge-bracht.
Meer informatie: www.wereldtheater.nl