Ochtendsessie 3 - Cultuureducatie in het vmbo: hoe geef je het een gezicht?

Bibian Welbergen (De Kunstbeweging Emmen) en Lotte Sieverink (Kaliber Kunstenschool Enschede) zijn projectleiders van de eerste lichting projecten die werden uitgevoerd in het kader van de regeling Cultuureducatie in het vmbo.  De afgelopen twee schooljaren hebben zij vanuit hun instelling nauw samengewerkt met middelbare scholen. 

Bibian Welbergen presenteerde Cultuur kleurt je wereld. Een multidisciplinair project voor de vmbo tl afdeling van het Esdal College met als thema cultureel erfgoed en aandacht voor de disciplines taal, theater, beeldend,  dans en film.  In het kader van dit project zijn leerlijnen ontwikkeld, is gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van docenten en aan de samenwerking met de culturele omgeving. Tijdens het eerste jaar is een LARP-project uitgevoerd met de derde klassen, waarbij de eerste en tweede klassen als bezoeker betrokken waren. Op basis van de evaluatie is het accent verschoven naar de tweede klassen en is gekozen om een film te maken.  

Lotte Sieverink presenteerde het project Cultuureducatie in het vmbo. Drie vmbo-scholen van de Stichting Carmelcollege participeerden in het project. Wat wil je je leerlingen meegeven op het gebied van kunst en cultuur? En hoe doe je dat? Centrale vraag is: hoe verbind je cultuur in de school? In het project komen alle disciplines aan de orde, vaak ook met vakken die doorgaans niet op de scholen worden aangeboden zoals film en fotografie. De vakwerkplannen zijn geactualiseerd en er zijn leerlijnen voor leerjaar 1 en 2 ontwikkeld. De leerlijnen bestaan uit lessen door de eigen docent en aanvullende workshops van externe docenten. Een voorbeeld:  leerlingen moesten een coverfoto voor een tijdschrift naar keuze maken. Naast fotografie ging het daarbij ook om styling. Leerlingen waren model, fotograaf of assistent, voor iedereen was er een geschikte rol. In het project over film werd voortgebouwd op de fotografielessen wat betreft perspectief, standpunt, etc. Leerlingen maakten zelf een storybord en speelden en filmden hun eigen verhaal. ‘Je merkt dat ze hierdoor anders naar films gaan kijken en ook meer zien.’