Middagsessie 3 - Hedendaagse beeldende kunst met, voor en van vmbo BBL en KBL - presentatie met discussie

In Oss werken Museum Jan Cunen en Het Hooghuis (VO scholengroep) al sinds 1998 samen aan projecten. Zo zijn zij samen expert geworden op het gebied van kunsteducatie voor het vmbo. Afgelopen twee schooljaren konden beide partners hun samenwerking verdiepen door ervaringen uit te wisselen dankzij de Regeling cultuureducatie in het vmbo. Samen werkten zij aan het grootschalige tweejarige vmbo-project voor leerniveau BBL en KBL dat de titel 'Osse leerlingen ontmoeten spierballenkunst' kreeg. 

Het eerste project speelde zich af rond de kunstwerken van Maartje Korstanje. Zij maakt grote beelden van karton maché. Het tweede project sloot aan bij de kunstwerken van Gijs Assmann, waarbij de aandacht vooral uitging naar de begrippen assemblage en collage. In beide gevallen werden de techniek en de werkwijze van deze hedendaagse kunstenaars bewust als ingang gekozen. 

In deze presentatie wordt dit project belicht zowel vanuit het oogpunt van de vmbo school (Het Hooghuis) als vanuit het museum (Museum Jan Cunen). Centraal staat de vraag ‘Hoe ontsluit je hedendaagse kunst aan vmbo leerlingen? En ja het kan echt!’ 
Ilse Bevers (Vakgroep voorzitter Beeldende Vorming en docent Beeldende Vorming bij Hooghuis) en Ardy Proot (docent Beeldende Vorming aan diezelfde school) vertellen wat het project voor de school en voor de leerlingen betekende. Karin Schipper (medewerker educatie Museum Jan Cunen) gaat in op de vraag welke consequenties een dergelijk project voor een museum heeft. 

De sessie begint met een aantal stellingen:

 • Leerlingen interesseren voor kunst kan beter met hedendaagse kunst dan met kunst van al overleden kunstenaars
  “Ja, dan kunnen kunstenaars over hun eigen werkproces vertellen”
  “Dat kan, maar kunst van overleden kunstenaars kan nog steeds actueel zijn"
 • Een vwo-leerling leert over kunst door erover te praten en er kennis over te verzamelen, een vmbo-leerling leert over kunst door het te maken.
  “Nee, je moet juist ook een vwo-leerling een kunstwerk laten maken en een vmbo-leerling erover te laten praten!”
 • Wat leerlingen ervaren tijdens een kunstproject is belangrijker dan het eindresultaat.
  “Docenten vinden het proces belangrijk, maar vmbo-leerlingen willen iets concreets! Het eindresultaat is voor hen heel belangrijk. Het eindresultaat kan ook weer helpen om vervolgens weer aan het proces te denken. Mbo-leerlingen zijn bijvoorbeeld heel goed in staat procesmatig te werken en te denken.

Scholengemeenschap Het Hooghuis in Oss heeft geen vaste uren voor CKV en ook geen CKV-docent. Er is wel een CKV-coördinator. Door het ontbreken van een vakdocent is er geld over voor projecten. Vanaf de invoering van CKV voor het vmbo in 2003 werkt de school samen museum Jan Cunen. De rode draad is techniek in hedendaagse kunst.

De projecten werden na afloop geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam bijvoorbeeld naar voren dat de projecten een te lange looptijd hadden, er te veel (29) klassen aan het project deelnamen en dat het goed is dat leerlingen zelf een film maken over het proces. Persoonlijke verhalen van vmbo-leerlingen kwamen boven door met hen te praten over wat ze gemaakt hadden voor een dierbare.  Vmbo-leerlingen blijken heel goed in staat te zijn om abstract en conceptueel te denken.

In de komende twee jaar gaan de school en het museum samenwerken met Bergoss, een tapijtfabriek in Oss (nu Desseaux), waarbij beeldende kunst en erfgoed samenkomen.

Museum Jan Cunen

Zie ook:

 • We proudly present : Museumstage voor het VMBO / Melissa de Vreede. - In: Kunstzone (2015)mei(3), pp. 32-33.
 • VMBO & vanitas : Een project over kunst en techniek / Melissa de Vreede. -  In: Kunstzone (2015)nov.(6), pp. 54-55.

Download de presentatie van Karin Schipper.