Middagsessie 2 - Kans voor kunstonderwijs in vmbo: curriculumvernieuwing – presentaties en discussie

In augustus 2016 starten alle vmbo scholen met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s.

Door deze curriculumvernieuwing komt er voor scholen substantieel meer ruimte om aandacht te besteden aan kunst en cultuur. CKV blijft bovendien als verplicht vak bestaan. In deze sessie gaf Rob Abbenhuis (projectleider vernieuwing beroepsgerichte programma's SLO) inzicht in de mogelijkheden die door het aanbod van profiel– en keuzevakken in de beroepsgerichte leerwegen ontstaan. Naast de 10 profielen zijn meer dan 100 keuzevakken mogelijk. Voor een school is het natuurlijk onmogelijk al deze keuzevakken aan te bieden. Scholen moeten dus afwegingen moeten maken bij het bepalen van hun aanbod. Rondom een profiel worden veelal pakketten van verwante vakken samengesteld. Uitgangspunt is echter dat een leerling zoveel mogelijk keuzemogelijkheden krijgt en dat er een betere aansluiting met het vervolgonderwijs ontstaat. Een greep uit de kunstgerelateerde keuzevakken: 'vormgeving', ‘mode & design', 'podium', 'tekenen, schilderen en illustreren'. 

In het tweede deel van deze sessie liet Angel Gelens (docent beeldende kunst en vormgeven en projectleider onderwijsvernieuwing bij Scala) zien welke keuzes haar school gemaakt heeft en hoe het onderwijsprogramma vorm krijgt en kleur bekent. Scala is een van de pilotscholen die inmiddels al 2 jaar met het nieuwe systeem werkt. Een belangrijke aanbeveling die Angel Gelens aan de aanwezigen meegeeft, is: betrek zoveel mogelijk collega’s bij je plannen. Niet alleen je directeur, maar vooral ook degene die de roosters samenstelt. Zeker wanneer je vakoverstijgend wil werken is dat cruciaal. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij actuele evenementen of gebeurtenissen. Gelens zegt hierover: “Als ik iets voorbij zie komen, grijp ik het aan. Bekijk even de lijst met eindtermen en je tikt er altijd wel een paar!” Leerlingen wordt bij voorbeeld gevraagd posters te ontwerpen, accessoires te maken, over bijpassende kleding na te denken e.d. Niet voor niets heeft de school als basisprincipe voor al zijn onderwijs gekozen voor de kernwoorden: ondernemen, ontwerpen, onderzoeken.  

Meer informatie: http://vernieuwingvmbo.nl/ en  http://www.scalabreda.nl/home