Wegwijzer toekomstperspectieven

Congresdag Bombarie, 23 juni 2016

11.30 - 12.00 uur
39. The Leader in Me: cultuureducatie in een toekomstgericht model

In deze sessie laat een icc-er zien hoe zij samen met haar culturele omgeving het toekomstgerichte onderwijsconcept The Leader in Me heeft vertaald in een vernieuwend werkmodel voor de cultuurvakken: de Boom van zeven kunstgewoonten. Maar de sessie gaat niet alleen over The Leader in Me, maar ook in het algemeen over het ontwikkelen van schooleigen, ‘toekomstbestendig’ cultuurbeleid. Showcase door Jolanda Kootstra, Eva Eggens, Sjors Dijkstra en Zoë Zernitz.

11.30 - 12.30 uur
In gesprek met LKCA

Eind juni 2016 treedt Sanne Scholten aan als nieuwe directeur van het LKCA. ‘Er ligt een grote uitdaging voor het LKCA om een echt onmisbare partner voor het veld te zijn. Ik wil het gesprek met de sector aangaan en de vraag stellen wat de sector van ons nodig heeft.’ Dat doet ze ook tijdens deze congresdag. Kom kennismaken. Sanne hoort graag wat je doet, welke ideeën je hebt, waar je tegenaan loopt en waar het LKCA een rol zou kunnen spelen. 

13.00 - 14.00 uur
23. Beoordelen in de 21e eeuw

Voor veel scholen gaat cultuuronderwijs over meer dan kunst leren begrijpen en doorgronden. Het gaat ook over persoonlijke ontwikkeling: leren creëren, onderzoeken, reflecteren, zelfstandig werken, presenteren en samenwerken. Vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de steeds complexer wordende samenleving. Hoe kun je op dit soort competenties sturen en leerlingen steeds een stap verder helpen in hun ontwikkeling? Presentatie door Kim Harsta en Reineke de Vries (Cultuurmij Oost).

14.45 - 16.15 uur
52. Musician 3.0 – een performatieve lezing

Bij de HKU wordt sinds 5 jaar de opleiding Musician 3.0 aangeboden met daarin de nadruk op creativiteit, communicatie, muzikaal leiderschap en creatief ondernemerschap. In deze werksessie vertaalt Albert van Veenendaal de inhoud van die opleiding naar het werkterrein van de ervaren professional. 

15.45 - 16.30 uur
45. Basis voor cultuureducatie

Alle kinderen en jongeren verdienen goede cultuureducatie: het draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling en vergroot hun toekomstmogelijkheden. Maar wat is goede cultuureducatie? De minister heeft het LKCA gevraagd een handreiking voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie te ontwikkelen. Ronald Kox presenteert de hoofdlijnen.

Bestel je ticket op de website van Festival Bombarie