Wegwijzer per kunstdiscipline

Congresdag Bombarie, 23 juni 2016

Theater
Muziek
Dans
Beeldend
Media
Erfgoed
Taal

THEATER

11.30 - 12.00 uur
10. Tussen er was eens… en ze leefden nog lang en gelukkig!

Het Jeugdtheaterhuis wil een huis zijn met deuren die wijd open staan voor alle kinderen en jongeren in Zuid-Holland. Daarom organiseert het Jeugdtheaterhuis zowel binnen- als buitenschoolse theateractiviteiten. De schooltoneelclub is er één van. Wat is hun werkwijze? Welke hobbels zijn er te nemen en welke successen worden er geboekt? Presentatie door Liesbeth le Cessie van Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. 

11.30 - 12.00 uur
15. 240 pubers stil krijgen bij Shakespeare – een gebruiksaanwijzing

Shakespeare interessant maken voor jongeren, hoe doe je dat? ZEP Theaterproducties heeft al sinds 2006 ervaring met de doelgroep en geeft een uniek kijkje in de keuken.

12.15 - 13.30 uur
Schoolmusical Dia de los muertos 

Na 6 maanden voorbereiding ging onlangs de musical Dia de los muertos in première, gespeeld door leerlingen van het Ashram college in Alphen aan de Rijn. En hoe! Het publiek gaf na afloop een minutenlange staande ovatie. En dat was niet voor niets. 

13.00 - 13.30 uur
17. De kinderen die alles weten

Presentatie van Erica van de Kerkhof en Sara Bergen over het project De kinderen die alles weten van Theater Artemis. Bij dit project gaan alle kinderen van een basisschool samen met een theatermaker, een beeldend kunstenaar en een filosoof improviseren, schetsen en mijmeren rondom een grote vraag.

13.00 - 14.00 uur
16. Lievelings

Actieve workshop over Lievelings, een voorstelling over lievelingsdingen voor mensen met een verstandelijke beperking. In de workshop gaan we met lievelingsdingen een activiteit maken. Dus: neem je lievelingsding mee! Workshop door Elco van Alphen van theatergezelschap De Lachende Zon.

13.00 - 14.00 uur
19. #ongelofelijkmooileven 

#ongelofelijkmooileven (Theater in de klas) van Toneelgroep Maastricht is een lesuur waarin tussen de schoolbanken in een overrompelend fysieke voorstelling wordt uitgelegd wat theater is. 

13.00 - 14.00 uur
20. Wat niemand weet… 

Voorstelling van Niels Brandaan Cotterink gebaseerd op het boek van Tonke Dragt. Over het water van toen, nu en later, durven veranderen en de komst van de Eenhoorn. Poëtisch, fijnzinnig verteltheater met een verrassend klankdecor, verbeeldingprikkelende transformaties en schilderijen van beeldend kunstenaar Sjoerd Hoffmans.

13.00 - 14.30 uur
24. Jutten: van filosofie tot theater

Jutten: een workshop waarin je leert hoe je met filosofische gesprekstechnieken materiaal kunt verzamelen om boeiend theater mee te maken. Ontdek hoe je je gesprekspartners uitdaagt en op frisse ideeën laat komen. Workshop door Marja van Rossum en Muriël Besemer.

MUZIEK

13.00 - 13.45 uur
28 Muziekmakers 

Muziekmakers is een nieuwe, moderne vorm van muziekonderwijs bij Pier-K. Bij deze methode krijgen twee leerlingen een half uur instrumentale les, waarna ze een half uur samen muziek maken in een band of (strijk)orkest. Workshop door Egbert Kreiken, Erica de Ridder, Robert-Jan van Schoonacker.

13.00 - 14.00 uur 
21 Muziek als Vak – Muziekonderwijs volgens het Kodály-concept

Muziek als Vak is een praktische workshop waarin de deelnemers via muzikale activiteiten kennismaken met muziekonderwijs volgens het Kodály-concept. De workshop is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor muziekonderwijs: basisschoolleerkrachten, vakleerkrachten, muziekdocenten en musici. Workshop door Daniel Salbert en Suzanne Konings (docenten Muziek als Vak aan het Koninklijk Conservatorium).

14.45 - 16.15 uur
52. Musician 3.0 - een performatieve lezing

Bij de HKU wordt sinds 5 jaar de opleiding Musician 3.0 aangeboden met daarin de nadruk op creativiteit, communicatie, muzikaal leiderschap en creatief ondernemerschap. In deze werksessie vertaalt Albert van Veenendaal de inhoud van die opleiding naar het werkterrein van de ervaren professional. 

15.00 - 16.30 uur
46. Soundtrack op animatie

Creatief leren en 21st century skills: Soundtrack maken op een animatie met Coen Witteveen en Jolieke Sorber van het Utrechts Centrum voor de Kunsten, met presentatie en opname!

15.30 - 16.30 uur
49. Muziekeducatie met het LKCA

Een sessie over lesmateriaal en muziekmethoden door Gert Bomhof en Jan van den Eijnden (beiden LKCA). We beginnen met een inleiding over (gratis) LKCA lesmateriaal voor muziekonderwijs op de basisschool en de presentatie van de Matrix Muziekmethoden PO waarin de resultaten zichtbaar worden van een onderzoek naar de inhoud van 12 muziekmethoden.  Het tweede deel van de sessie gaat over de mogelijkheden die er zijn om muziekeducatie binnen-en buitenschools te verbinden.

DANS

11.30 - 12.00 uur
14. Troep

Troep is een kunsteducatie- en dansproject waarin het probleem van zwerfafval centraal staat. Leerlingen worden door verschillende culturele activiteiten met elkaar in contact gebracht en verbonden; ze zijn deelnemer, maker, publiek en workshopgever. Presentatie door Marlon van Casteren (Kunstbalie) en Neel Brans (Dansnest).

14.15 - 15.00 uur
36. DANS, de motor van het leren

Kun je door middel van dans werken aan de spelling- en rekenvaardigheden in groep 4,5,6 en 7? Een sessie over dans als middel in het primair onderwijs. Presentatie en workshop door Nele VandenEerde, Yvonne Zwarter en Henriëtte Wachelder van daCi Nederland. 

15.15 - 16.15 uur
43. Aya op de huid

Aya op de huid van Danstheater AYA is een dansvoorstelling die zich afspeelt in een lesuur. Tijdens de les speelt een danser een solovoorstelling van circa 20 minuten. Vervolgens vertelt hij de leerlingen over zijn danscarrière. Ten slotte krijgen de leerlingen een korte choreografie aangeleerd.

BEELDEND

13.00 - 13.30 uur
17. De kinderen die alles weten

Presentatie van Erica van de Kerkhof en Sara Bergen over het project De kinderen die alles weten van Theater Artemis. Bij dit project gaan alle kinderen van een basisschool samen met een theatermaker, een beeldend kunstenaar en een filosoof improviseren, schetsen en mijmeren rondom een grote vraag.

MEDIA

11.30 - 12.00 uur
11. Do It Yourself Virtual Reality

DIY Virtual Reality is een methode waarmee je virtual reality kunt gebruiken in cultuureducatie, en een platform om de resultaten te presenteren. Henry Vorselman neemt je mee in dit project van Digital Playground.

13.45 - 15.00 uur
32. Gamen en games maken, goed voor de creativiteit en sociale ontwikkeling

Gamen is populair onder leerlingen. Door de game niet alleen te spelen maar ook te maken, leren leerlingen over design, artwork en development: vaardigheden die ze in de toekomst hard nodig hebben voor studie en loopbaan. Workshop door Ruben Kwaaitaal, Raoul van Heese en kinderen/begeleiders van Stichting Gamestad.

14.15 - 15.15 uur
38. SchoolYard: Een educatief filmprogramma rondom wereldburgerschap en diversiteit 

In deze sessie maken deelnemers kennis met SchoolYard, een nieuw educatief filmprogramma voor middelbare scholieren waarin films over de (leef)wereld van jongeren uit andere landen en culturen centraal staan. Presentatie door Dr. Emiel Martens (Universiteit van Amsterdam, Caribbean Creativity).

15.00 - 16.30 uur
46. Soundtrack op animatie

Creatief leren en 21st century skills: Soundtrack maken op een animatie met Coen Witteveen en Jolieke Sorber van het Utrechts Centrum voor de Kunsten, met presentatie en opname!

15.15 - 16.30 uur
44. Digitale tools voor erfgoededucatie en mediawijsheid

Als je dit atelier hebt gevolgd, ben je op de hoogte van drie digitale producten voor cultuuronderwijs die Plein C heeft ontwikkeld: de leerlijn Mediaspoor, de Erfgoedleerlijn en de Erfgoedtools, waarmee je in een handomdraai spellen en opdrachten maakt. De leerlijnen en de tools zijn gratis te gebruiken en zo gebouwd dat leerkrachten en cultuuraanbieders er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Atelier door Marije Visser.

ERFGOED

15.15 - 16.30 uur
44. Digitale tools voor erfgoededucatie en mediawijsheid

Als je dit atelier hebt gevolgd, ben je op de hoogte van drie digitale producten voor cultuuronderwijs die Plein C heeft ontwikkeld: de leerlijn Mediaspoor, de Erfgoedleerlijn en de Erfgoedtools waarmee je in een handomdraai spellen en opdrachten maakt. De leerlijnen en de tools zijn gratis te gebruiken en zo gebouwd dat leerkrachten en cultuuraanbieders er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Atelier door Marije Visser.

TAAL

14.15 - 15.00 uur
35. Poëzie als tussenruimte

Gedichten kunnen bestaan uit uitzonderlijke én gewone taal, en bieden ook ruimte voor verbeelding en reflectie. Door die mix van elementen kun je ze doelgericht en effectief inzetten voor de talige en culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Showcase door Trees Steeghs (Trees en Gedichten).

Bestel je ticket op de website van Festival Bombarie