Programma beleid

Congresdag Bombarie, 23 juni 2016

10.15 uur
Openingsprogramma Dialoog over de waarde van kunsteducatie

Bekijk hier meer informatie over het openingsprogramma

11.00 - 12.15 uur
1. Waar helpt het dat jij beleid maakt?

Marije van den Berg (ooit gemeenteraadslid, nu loslopende betrokken burger) spreekt uit eigen ervaring over de mogelijkheden van de doe-democratie en de balans tussen burgerinitiatieven en overheidsparticipatie. Waar liggen de uitdagingen bij het maken en uitvoeren van cultuurbeleid?

11.30 - 12.30 uur
53. Samenwerken tussen cultuur en onderwijs: de kracht van een lokaal convenant

Om de kwaliteit van cultuureducatie te versterken en in lokaal beleid te borgen, stimuleert de minister van OCW dat gemeenten lokaal overeenkomsten sluiten met de cultuurinstellingen en het onderwijs. Beleidsmedewerker Frank van Hees uit de gemeente Arnhem vertelt over de samenwerking in hun gemeenten: hoe ziet die er op papier uit? En werkt de samenwerking in de praktijk? Waar is verbetering nodig?

13.15 - 14.15 uur
26. Sport & Cultuur voor veerkracht in dorpen en wijken

Korte presentatie over de kansen die samenwerking tussen sport en cultuur biedt voor veerkracht en leefbaarheid in dorpen en wijken. Daarna gaan de deelnemers actief aan de slag met vier gerelateerde thema’s. Workshop door Johan Wakkie en Marian ter Haar.

13.15 - 14.30 uur
25. Droom, denk en doe mee met het VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie

Hoe kunnen we méér mensen bereiken die actief met kunst bezig willen zijn? Het VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie willen in gesprek met makers en beleidsmedewerkers over de pilot Maak het in en de regeling Jij maakt het mee.

13.30 - 14.30 uur 
29. Cultuurbeleid in transitie; welke ontwikkelingen prikkelen en sturen beleid voor cultuureducatie en -participatie?

In deze interactieve masterclass staat Cor Wijn met de deelnemers stil bij de veranderingen in de samenleving, de vraag van de burger en de toekomst van cultuurbeleid. Welke uitdagingen zijn er voor actieve cultuurparticipatie en cultuureducatie? De masterclass biedt de mogelijkheid in te zoomen op lokale vraagstukken, waarbij de focus niet ligt op problemen en oplossingen, maar op kansen.

14.30 - 15.45 uur
51. Publiek-private samenwerking in cultuurbeleid in de gemeente Houten

De gemeente Houten is in 2014 op een unieke manier gaan samenwerken met het Prins Bernhard Cultuurfonds: de gemeente stort een basisbedrag in het lokale Cultuurfonds, en bedrijven of particulieren kunnen dat bedrag aanvullen via giften aan het Prins Bernard Cultuurfonds. Maar hoe komt de samenwerking tot stand? En hoe succesvol is de publiek-private samenwerking in cultuurbeleid?

15.30 - 16.30 uur
57. Cultuureducatie in de Lokale Educatieve Agenda 

Gemeenten geven allemaal op hun eigen manier vorm aan cultuureducatiebeleid. Doorgaans werken zij vanuit cultuurbeleid, maar steeds vaker maken zij ook een verbinding met onderwijsbeleid. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld ook gebruik maken van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Maar hoe zorg je ervoor dat cultuureducatie op de LEA komt? Klaske Buis, van de gemeente Hengelo deelt haar ervaring. 

Bestel je ticket op de website van Festival Bombarie