Openingsprogramma

In de ochtend kun je kiezen uit twee openingsprogramma’s:

Keynotes van Jelle Jolles en Helena van Engelen

Start 10.05 uur

Helena van EngelenJelle JollesBegin de dag met een combinatie van twee keynotes. Neuropsycholoog Jelle Jolles opent met de lezing Hersenen als een ladekastje, kunst als prikkel om het te vullen. Prikkels uit de omgeving zijn essentieel voor een goede hersenrijping van kinderen en jongeren, stelt Jolles. Een jonger kind ontwikkelt zich vooral door zintuiglijke prikkels, handelen en bewegen. Een tiener vooral door prikkels uit de sociale omgeving. Beide type prikkels zijn uiterst belangrijk voor het ordenen van het brein en daarmee voor het psychologisch functioneren. Kunst en cultuur kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Aansluitend volgt de keynote van Helena van Engelen Kinderen laten stralen, de ontwikkeling van creativiteit bij kinderen in Peru. Helena van Engelen vertrok in 2001 naar Peru om een project voor kinderen op te zetten. Ze vertelt over haar keuze, haar onderneming en haar leven. Een verhaal over dromen, doorzettingsvermogen en doen. ‘Als je onderneemt vanuit bezieling en passie, creëer je een betere wereld voor jezelf en voor anderen.’

Dialoog over de waarde van kunst

Start 10.05 uur

Tabo GoudswaardErik SchrijversKunstenaar Tabo Goudswaard en onderzoeker Erik Schrijvers ontmoeten elkaar in een scherpe dialoog over de waarde van kunst. Over hoe de kunst te waarderen is de laatste jaren veel gedebatteerd. Zit de legitimatie van kunst in de intrinsieke waarde van kunst of in het maatschappelijk nut ervan? Is de kracht het ontregelende, de innovatie, het onderscheidende? En is de autonomie van de kunstenaar heilig? En wat als we vinden dat iedereen mee moet doen, het recht heeft op een culturele ontwikkeling; niemand uitsluiten, juist insluiten middels de kunst? Hoe speelt dat in de amateurkunst en in de cultuureducatie en welke begrippen moeten we dan hanteren? Gaat het om kwaliteiten als verbinden, conserveren, bevestigen….?
Een stevig gesprek om de dag mee te starten!