Relevante publicaties

publicaties voor Cultureel Kapitaal Live

Cultuur van en voor iedereen, maar hoe? Veel auteurs hebben al in allerlei vormen een voorzet gegeven om deze vraag te beantwoorden. Ook zijn er verschillende publicaties verschenen waar dit thema aan bod. Alles bij elkaar is het een mooie voedingsbodem in voorbereiding op het debat 2 november.

Cultuureducatie mag schuren

'Het is mogelijk om het begrip 'cultuur' in dit debat op een andere manier in te zetten: als aanduiding voor de dynamiek in de samenleving, waarin we identiteiten en uitdrukkingsvormen met elkaar delen en confronteren - waar het mag en moet 'schuren'.' 
Lees het opiniestuk van Geert Drion op Cultureel Kapitaal

Hoogste tijd voor cultuurpolitiek

'Kunst en cultuur blijken niet de grote verbinder te zijn, maar geven ook uitdrukking aan uiteenlopende waarden, en markeren de breuklijnen in de samenleving. Kortom, cultuur begint weer een interessante arena te worden voor de politiek.' 
Lees het opiniestuk van Ocker van Munster op Cultureel Kapitaal

Ongelijke kansen voor kinderen

'De kansen die kinderen hebben op deelname aan kunst en cultuur zijn zeer ongelijk verdeeld. Het opleidingsniveau en de interesse van ouders spelen ook hierbij  een grote rol. De ongelijkheid zou kleiner zijn als álle kinderen op school uitgebreid in contact zouden komen met kunst en cultuur.' 
Lees het opiniestuk van Ronald Kox op Cultureel Kapitaal

Middenklasse profiteert het meest

'Buitenschoolse kunsteducatie richt zich te veel op de blanke gegoede middenklasse. Leerlingen met een andere culturele achtergrond, of met werkloze ouders, profiteren er niet of nauwelijks van. Dat moet echt anders.' 
Lees het opiniestuk van Dries van Herwegen op Cultureel Kapitaal

De waarde van cultuur

'Cultuur geeft zin of betekenis aan ons leven. De roofbouw die gepleegd wordt op het gemeenschappelijke culturele bezit, is op termijn niet alleen desastreus voor de cultuur zelf, maar ook voor de (creatieve) economie en voor de politiek, die voor democratisch draagvlak afhankelijk is van een solide gemeenschap.' 
Lees verder op de website van de RUG

Cultuur werkt voor Nederland

'Gebruik de school als publieke instelling en als locatie om de verbinding te leggen tussen wijk, ouders, culturele instellingen, bibliotheken, kunstencentra, verenigingen en podia. Op die manier is een goede landelijk gespreide infrastructuur gegarandeerd voor binnen- en buitenschoolse basisvoorzieningen.' 
Lees verder op de website van Kunsten '92

Cultuureducatie in Onderwijs2032

'Leerlingen moeten op school op een goede manier kennismaken met alle disciplines, zodat ze zichzelf beter leren kennen, en erachter komen waar hun voorkeuren en talenten liggen. Nu wordt de keuze voor een bepaalde kunstbeoefening teveel bepaald door wat een kind toevallig aangeboden krijgt op school, in de massamedia, door de ouders of het milieu.' 
Lees verder op onze website

Cultuurpolitiek en de Kamerverkiezingen

'Cultuur lijkt vaak los te staan van politieke opvattingen: alle cultuur is goed voor iedereen en de grote verbinder van de samenleving. Maar mensen gebruiken cultuur van oudsher juist ook om uitdrukking te geven aan maatschappelijke verscheidenheid en dus om grenzen te markeren.' 
Lees verder op onze website

Kunst in en buiten de klas

'Het huidige onderwijs richt zich te weinig op het ontwikkelen van vaardigheden als verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën.  Integrale aandacht voor kunst vraagt dan ook om een andere inrichting van ons basis- en voortgezet onderwijs.' 
Lees het themanummer Boekman 100

Wie geeft er aan cultuur?

'De ¬≠gemeenten – goed voor bijna tweederde van de kunst- en cultuuruitgaven van de overheid - zijn nog maar net ¬≠begonnen met bezuinigen. Muziekscholen, centra voor de kunsten, bibliotheken, poppodia, concertzalen en musea zijn de dupe. Provincies korten, in navolging van het rijk, in 2015 vooral op de professionele kunsten. De verschillen tussen de provincies zijn echter groot. De bezuinigingen van het rijk lijken voorlopig voorbij.' 
Lees het themanummer Boekman 103

Basis voor Cultuureducatie

'Integreer cultuur in het onderwijscurriculum met een doorgaande leerlijn cultuureducatie. Ontwikkel een cultuurcurriculum met ruimte voor de ontwikkeling van artistiek-creatieve vaardigheden in een cultuurhistorische context, en plaats voor afzonderlijke kunstdisciplines en cultureel erfgoed.' 
Verschijnt binnenkort