Debat Cultureel Kapitaal Live: cultuur van en voor iedereen, maar hoe?

datum:
02 november 2016
locatie:
Den Haag, Oude Zaal Tweede Kamer
tijd:
18.00 - 21.15
partners:
Boekmanstichting/Kunsten '92
Cultureel Kapitaal Live

Een Kamermeerderheid wil cultuur in de kern van het onderwijscurriculum. De vraag is alleen hoe? Dat bleek bij het debat Cultureel Kapitaal Live met Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Karin Straus (VVD), Michiel van Veen (VVD) en Jacques Monasch, in de Oude Zaal van de Tweede Kamer onder leiding van Martijn de Greve.

Minister Bussemaker opende het debat met de hoop dat haar inspanningen voor cultuuronderwijs worden voortgezet door een volgend kabinet: 'We zijn een eind op weg om cultuur in de kern van het onderwijs te krijgen, maar het is nog niet af.' Ook de Kamerleden zien dit, maar de ideeën over de weg er naar toe lopen uiteen. 

Straus ziet kansen voor cultuur bij Onderwijs2032 en roept de culturele sector op om zich daarmee te bemoeien. Monasch vindt dit niet genoeg en wil duidelijker eindtermen, 'anders blijft het een Poolse landdag over de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen'. Bergkamp 'als middenpartij' wil ook een vaste plek, maar met de vrijheid voor scholen om die zelf in te vullen.

Draagvlak en langdurige financiering

Petra van Haren (voorzitter AVS) riep politiek en cultuur op om vooral ook met de schoolleiders in gesprek te gaan, 'daar begint het draagvlak voor cultuuronderwijs'. Frank van der Hulst (Kunst Centraal) pleitte voor geld voor cultuureducatie uit het onderwijsbudget. 'Het deel van de cultuurbegroting dat nu besteed wordt aan de scholing van leerkrachten, kan dan besteed worden aan het cultuureducatief aanbod.' Daarnaast pleitte Nicolle van Lith (provincie Limburg) voor langdurige financiering voor cultuuronderwijs, wat door de aanwezigen met een applaus werd ondersteund.

'Cultuursector aan zet voor divers publiek'

De verantwoordelijkheid voor het bereiken van een breed en divers publiek, leggen de Kamerleden vooral bij de cultuursector. Van Veen: 'Wij als overheid hebben afgesproken hoe de basisinfrastructuur eruit moet zien. En dan is het aan het culturele veld'. Sikko Cleveringa, (Cal XL) wijst erop dat in de praktijk de overheid vooral canonieke kunsten financiert, terwijl er veel meer initiatieven zijn die wel cultureel divers zijn. Maar ook Monasch is kritisch over de inhoud van het aanbod: 'Als het Nationale Toneel keer op keer het canonieke aanbod programmeert krijg je geen diverser publiek.' Waarop Monasch door het Nationale Toneel spontaan wordt uitgenodigd om de première van 'Race' bij te wonen.  

De Kamerleden erkenden wel dat er regionale verschillen zijn in het aanbod. De vraag of én hoe dat anders moet is een onderwerp waarover rijk, provincies en gemeenten de komende tijd zich moeten buigen.

Voer voor verdere discussie

Dat cultuur voor iedereen bereikbaar zou moeten zijn, ook buiten school, waren de aanwezigen het wel over eens. Maar politiek en cultuur leken tijdens het debat naar elkaar te kijken voor het antwoord op de vraag 'hoe?'. 'Genoeg voer voor verdere discussie', concludeerde Sanne Scholten (directeur LKCA).

Kunst als fruitmand of als magneet

Christiaan Weijts zette het debat op scherp met de mooie openingscolumn Kunst als fruitmand of als magneet.

Poetry Circle sloot het debat af met prachtige oneliners als 'Wanneer wordt het onderwijs boven wijs'.

Het debat terugkijken of teruglezen?

Dat kan via de streams op onze Facebook-pagina of via de Twitterfeed #CKLive
Of bekijk de foto's!

Reacties op Cultureel Kapitaal

Cultuur in de kern van het onderwijs? Dan ook structurele financiering ajb! (Liesbeth Kleuver, 7 november 2016)

Meer weten over cultuur in de verkiezingen?

Lees de standpunten over cultuur in de verkiezingsprogramma's

Cultureel Kapitaal Live

Cultureel Kapitaal Live

Cultureel Kapitaal Live

Cultureel Kapitaal Live

contact

Josefiene Poll
naamJosefiene PollfunctieSpecialist Beleidtelefoonnummer030 711 51 77e-mailJosefienePoll@lkca.nl
Michiel de Wit
naamMichiel de WitfunctieCommunicatieadviseur
(voor pers en media)
telefoonnummer030 711 51 69e-mailMichieldeWit@lkca.nl