Interactieve presentaties ronde 4

15.45-16.30 uur

Van urgentie tot project, hoe doe je dat samen?

Interactieve presentatie door Lars Deltrap, Dominique van Egeraat en Tanja Verlaan

Op de Brede school de Spaarndammerhout en Wereldschool Amsterdam vond afgelopen voorjaar het kunsteducatieve project de Houtwarming plaats. Leerlingen onderzochten samen met kunstenaars, bewoners en gebruikers van de Amsterdamse wijk de Houthavens wat er allemaal komt kijken bij het inrichten van een nieuwbouwwijk.

Hoe is dit project tot stand gekomen? Hoe werk je met de verschillende partijen thematisch samen? En wat betekent dat voor de onderwijspraktijk? Op al deze vragen krijg je in deze presentatie een antwoord. Na afloop heb je een checklist met tips voor het thematisch werken met verschillende partijen in de onderwijspraktijk. En je doet inspiratie op om samenwerkingen aan te gaan met partijen in je eigen omgeving.

Lars Deltrap en Dominique zijn projectleider van de Houtwarming en wonnen vorig jaar met dit project de AHK Eindwerkprijs. Tanja Verlaan werkt als cultuurcoördinator op de Wereldschool.

Kunsteducatie is een vrije val, levende materie

Interactieve presentatie vanuit de Masterclass Kunst & Educatie. De masterclass maakt de omgang met de kunsten tot een oorspronkelijkheid. Een bron voor onderwijs wordt gezamenlijk ontdekt en ingezet in de praktijk.

Wie kent Marcel Duchamp en het Dadaïsme als kunststroming? Waar is de factor toeval en het idee achter incongruentie? Peter Otto, Jillis Verbeek en Jacques Blommestijn houden een pleidooi voor de vrijheid. In de toon van Spinvis, Ed van der Elsken en Jules Deelder. De leerkracht is cultuurdrager en ontsluit het cultureel erfgoed met de leerling. Kijkend door de ogen van het verleden naar ons heden. De brug naar het nu is door de bezuinigingen in het kunstonderwijs nauwelijks Bildung meer. Weg met het menu-van de-dag, de afwezigheid van het denken.

Je gaat in deze sessie meteen de diepte in voor meer dan een uitdaging. De sprekers zien je als een pionier die het avontuur met de kunst verdiept. Je bent de voorhoede. Spontane collages en verbinding met actuele thema’s zijn onderdelen in deze interactieve presentatie. Dit wordt geen methode tot creativiteit. Het is. Een leestip vooraf: Hallo Murikami, vaarwel Multatuli van NRC-columnist Christiaan Weijts.

Peter Otto, Jillis Verbeek en Jacques Blommestijn verzorgen deze sessie vanuit Masterclasses in het kunstonderwijs, samen met het Van Abbemuseum en Stichting Beeldenstorm Eindhoven. Peter Otto is onder meer beeldend kunstenaar, publicist en gastprofessor aan de Akademie der Bildenden Künste, München. Jillis Verbeek is docent en trainer kunstonderwijs bij onder meer Kunstbedrijf Arnhem. Jacques Blommestijn is docent kunstonderwijs en adviseur Cito-examens. 

Erfgoed Gespiegeld

Interactieve presentatie door Tineke de Danschutter en Ingeborg Bennink

In het erfgoedtraject Grootegast staat de ontwikkelingsfase van de leerling centraal, met daaraan gekoppeld de de inzichten van Cultuur in de Spiegel en de erfgoedleerlijn van SLO. Zo kwam een leerlijn tot stand van groep 1 tot en met groep 8 waarin duidelijk sprake is van opbouw.

Je wordt meegenomen in de werkwijze en uitkomst van het ontwikkeltraject en je leert hoe je gebruik kan maken van erfgoed in je eigen omgeving. Na afloop ontvang je de brochure Erfgoed Gespiegeld.

Tineke de Danschutter is consulent erfgoed en publiek bij Erfgoedpartners Groningen. Ingeborg Bennink is erfgoedjuf.

Meetkunst: verbinding tussen meetkunde, creativiteit en kunst

Interactieve presentatie door Elsje Miedema, Karen de Moor en Bas Oprins

Het Meetkunstproject slaat een brug tussen cultuureducatie en rekenen voor de basisschool. Het legt een verbinding tussen meetkunde uit de bovenbouw (groep 6-8), creativiteit en kunst. Boijmans van Beuningen en Universiteit Utrecht onderzoeken samen met andere partners of deze brug effectief geslagen kan worden. Zij doen dit met nascholing voor leerkrachten (waaronder reken- en cultuurcoördinatoren) en door ‘meetkunstlessen’ aan te bieden, waarin onder meer de begrippen ‘ruimte’ en ‘patronen’ centraal staan.

In deze sessie krijg je een terugblik op de afgelopen pilotperiode (met enkele basisscholen) en een blik vooruit op seizoen 2017-2018, wanneer het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd. Je gaat ook zelf aan de slag, zodat je na afloop hebt ondervonden hoe je cultuureducatie en rekenen bij elkaar kunt brengen.

Elsje Miedema is bredeschoolcoördinator op OBS De Taaltuin in Schiedam. Karen de Moor werkt als senior medewerker onderwijs bij Museum Boijmans van Beuningen. Bas Oprins is opleidingsdocent rekenen/wiskunde aan de pabo van Hogeschool Rotterdam.

Onderwijs2032: waar staan we in deze discussie?

Interactieve presentatie door Ronald Kox

Onderwijsvernieuwing ja of nee? Wat gebeurt er nu eigenlijk op landelijk niveau, wat is er gebeurd met de discussie over Onderwijs2032 de laatste twee jaar? Welke visie is er op cultuuronderwijs in de landelijke discussie en hoe zit het dan met thematisch en vakoverstijgend werken?

Je krijgt de laatste stand van zaken in de nationale discussie, samen met een overzicht van ‘hoe het nu ook al weer zat’. Om weer even bijgepraat te worden, ter inspiratie of om zelf in eigen kring mee in actie te komen.

Ronald Kox is hoofd cultuureducatie bij het LKCA en nauw betrokken bij alle ontwikkelingen rondom Onderwijs2032.