Interactieve presentaties ronde 3

13.30-14.15 uur

Kunst en techniek combineren met Kunstructeur

Interactieve presentatie door Marieke Habraken-Meijers en Katherine Rosmalen

Met Kunstructeur bieden TechXperience! en het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch elk najaar een vakoverstijgend project waarin tegelijkertijd ontwerpend en onderzoekend aan verschillende kerndoelen tegelijkertijd wordt gewerkt. Kunstructeur combineert kunst- en techniekonderwijs en versterkt de onderzoekende en creatieve aspecten van beide disciplines. En nog veel meer, zo bleek…  

Dit najaar presenteerden Niels en Evie uit groep 4 kbs Het Kompas in Nieuwkuijk vol trots hun bewegende kunstwerk. Het werd een week lang tentoongesteld in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch. Er werd 10 weken hard gewerkt in de klas om aan de hand van het thema 'Kantel' een werk te maken waarin kunst en techniek samenkwamen. Het  stond te midden van 30 andere kunstwerken door kinderen gemaakt. Deze waren gekozen uit totaal 450 werken gecreëerd door 2000 leerlingen van verschillende scholen (PO en 1e en 2e klas VO). 

Je krijgt in deze presentatie te zien hoe een ontwerpopdracht aanleiding geeft tot vakoverstijgend werken.

Marieke Habraken-Meijers werkt bij Curieus en KBS Het Kompas. Katherine Rosmalen is medewerker educatie bij Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch.

Het dagelijks leven is vakoverstijgend, zowel vroeger als nu

Interactieve presentatie door Olaf Peters en Gitta Paans

Hoe combineer je aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen, maatschappelijk bewustzijn, (levend) erfgoed, lezen, koken en tellen in het Maleis in één les? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen actief bezig zijn, met elkaar samenwerken, al hun zintuigen gebruiken èn plezier hebben? Terwijl ze ook nog eens stiekem heel veel leren?

In het Nederlands Openluchtmuseum draaien ze er hun hand niet voor om. In een interactieve presentatie laten Gitta Paans en Olaf Peters je zien (en ervaren!) hoe zij een groot scala aan onderwerpen uit het dagelijks leven vakoverstijgend kunnen aanbieden. Zo krijg je een goed beeld van de werkwijze van het Nederlands Openluchtmuseum op het gebied van vakoverstijgend, ervarend leren. En misschien inspireert het je wel bij het ontwikkelen van eigen vakoverstijgende producten.

Gitta Paans en Olaf Peters zijn allebei medewerker educatie bij het Nederlands Openluchtmuseum.

De cultuurcoach leert en combineert nog altijd

Interactieve presentatie door Marian van Miert en Josefiene Poll

De cultuurcoach doet niet anders dan cultuur en onderwijs combineren. Hij is dan ook niet voor niets een 'combinatiefunctionaris'. Sinds 2008 kent Nederland cultuurcoaches. Hoe hebben ze zich de afgelopen jaren ontwikkeld? En doen ze nog steeds waarvoor ze in 2008 zijn ingesteld?

Met de landelijke en gemeentelijke verkiezingen in het vooruitzicht willen wij – het LKCA – het werk en de positie van cultuurcoaches onder de aandacht brengen bij rijk en gemeenten. Dit doen we aan de hand van de resultaten van een inventarisatie die wij in 2016 uitvoerden onder gemeenten en cultuurcoaches. Ook hebben we een rollentest ontwikkeld waarmee cultuurcoaches, maar ook beleidsmakers, een beeld krijgen van de rollen die cultuurcoaches kunnen vervullen op de brug tussen school en culturele instelling.

In deze sessie hoor je welke conclusies en aanbevelingen wij hebben gedaan op basis van de inventarisatie. Ook leer je hoe je de rollentest kunt inzetten in je eigen werkpraktijk.

Marian van Miert is in haar rol van medior cultuureducatie van het LKCA sinds de invoering van de Impuls Brede Scholen betrokken bij de ontwikkelingen en het netwerk van cultuurcoaches. Josefiene Poll is medior beleid bij het LKCA en was in 2013 betrokken bij de eerste inventarisatie onder cultuurcoaches. 

Meesterlijk ontwerpen van samenhangend cultuuronderwijs

Interactieve presentatie door Stéfanie van Tuinen en Marjo Berendsen

Hoe ontwerp je een samenhangend programma voor cultuuronderwijs? Waaruit bestaat zo’n programma? Op welke niveaus speelt het ontwerpen van cultuuronderwijs zich af? En uit welke onderdelen bestaat een curriculum van kwaliteit? In deze sessie bespreken we aantal praktische onderwijsmodellen voor het ontwerpen van samenhangend cultuuronderwijs. En je zet ook een eerste stap in de richting van het meesterlijk ontwerpen van een curriculum voor kunst en cultuur. 

Het realiseren van het onderwijs omvat een gelaagd proces van curriculumontwikkeling op landelijk, school-, en klasniveau (zie bijvoorbeeld het advies Platform Onderwijs2032 en de beleidsreacties van de staatssecretaris). Een curriculum op schoolniveau vormt een referentiekader voor inhoudelijk schoolbeleid en biedt houvast aan het praktisch handelen van leraren en leerlingen. Zonder het kompas van het curriculum blijven veel keuzes impliciet en het onderwijskundig handelen diffuus. En dat maakt het werken in samenhang lastig.

Je krijgt in deze sessie een aantal praktische tools waarmee je je je eigen bekwaamheid in curriculumontwerp verder kunt professionaliseren.

Stéfanie van Tuinen en Marjo Berendsen zijn allebei leerplanontwikkelaar bij SLO.

Wie ben jij? Wie ben ik?

Interactieve presentatie door Salam Kadhim, Dimphy Schreurs en Moniek Warmer

Kinderen groeien op in een superdiverse generatie. Het prikkelen van nieuwsgierigheid naar elkaar is een belangrijk ingrediënt voor begrip. Het programma Wie ben jij? Wie ben ik? van Museum Catharijneconvent daagt kinderen uit na te denken over imago en identiteit. Wie of wat bepaalt jouw imago? En wat is identiteit eigenlijk precies? Aan de hand van eeuwenoude kunstwerken gaan kinderen in gesprek met elkaar over hun eigen geschiedenis en die van een ander. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je handvatten voor het inbedden van het onderwerp ‘identiteit’ in je eigen lespraktijk. Na de presentatie heb je voldoende inspiratie opgedaan om geschiedenis en kunst (binnen- en buitenschools) in te zetten bij het bespreekbaar maken van grote onderwerpen.

Salam Kadhim is museumdocent en beeldend kunstenaar. Dimphy Schreurs is bij Museum Catharijneconvent hoofd educatie. Moniek Warmer is zelfstandig educator, ontwikkelaar, projectleider, trainer, coach en docent.