Workshops ronde 1

11.00-12.15 uur

Ontwerpend leren op de pabo

Workshop door Albien Hendriks

Meer dan tien jaar geleden zijn de leergebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en de kunstvakken (drama, muziek en beeldend) gaan samenwerken om studenten uit te dagen in het aanspreken en inzetten van hun onderzoekende houding. Dit initiatief ontstond door de aandacht voor wetenschap en technologie. Na de ervaring op eigen niveau, maken de studenten een onderwijsontwerp waarin basisschoolleerlingen zelf gaan ontwerpen, maken en onderzoeken.

In deze workshop krijg je een inleiding van Albien Hendriks over vakoverstijgend werken op de pabo. Ze toont verschillende voorbeelden waar je met elkaar over in gesprek gaat. In het tweede deel van de workshop wissel je in kleinere groepjes uit hoe cultuuronderwijs en vakoverstijgend werken er binnen je eigen opleiding uitziet en wat de mogelijkheden zijn.

Albien Hendriks is docente beeldende vorming aan de pabo van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Een beetje van jezelf en een beetje van… vroeger

Workshop door Marije Visser

Steeds meer scholen werken thematisch binnen de zaakvakken. Erfgoed leent zich goed voor vakoverstijgend werken en kan als smaakmaker in de les fungeren. Het lijkt misschien smoezelig, doorleefd en niet zo snel te plaatsen. Toch is erfgoed een fijne tegenhanger voor alle beeldschermen, mooie plaatjes, gelikte praatjes en de waan van de dag.

Je gebruikt in deze workshop je eigen creativiteit om met erfgoed en de kunsten als middel van reflectie een les te arrangeren binnen de thema’s van de zaakvakken. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die binnen het thema religie de kerk om de hoek bezoeken of onderzoeken. Zij kunnen aan de slag met fotografie, tekenen, rollenspel, orgelmuziek luisteren, gebeden lezen en hier op reflecteren.

Marije Visser is educatief ontwikkelaar voor onder meer Plein C, FleCk en LEU.

Waar blijft mijn vak?

Workshop door Edith Ploeg en Judith Vossen  

Kunstvakdocenten en basisschoolleraren lijken andere belangen te hebben. Tegelijkertijd kunnen ze bij het samenwerken verzuchten: "Waar blijft mijn vak?!” Edith Ploeg leidt de discussie aan de hand van een aantal stellingen: 

  • Vakoverstijgend werken verrijkt het vak van muziekleraar! 
  • Vakoverstijgend werken verarmt mijn vak! We moeten met zoveel rekening houden, dat het net lijkt alsof we nergens aan toe komen! 
  • Een goed voorbereide vakoverstijgende les verrijkt het leren! 
  • Door alle kunstlessen en het vakoverstijgende werken, haal ik mijn leerdoelen niet. Geef mij maar gewoon goed voorbereide methodelessen!   

Aansluitend bespreekt Judith Vossen hoe je dat nu eigenlijk doet, vakoverstijgend werken.   

Edith Ploeg is adviseur onderwijs bij Plein C, Judith Vossen is adviseur en icc-trainer. 

Rekendans

Workshop door Joëlle Sweet

Je leert in deze training van Aslan Muziekcentrum hoe je dans- en rekenonderwijs voor de onder- en middenbouw van de basisschool met elkaar kunt integreren. Zo maken kinderen op een andere manier kennis met het vak rekenen en krijgt het vak dans een extra betekenis. Beide vakken hebben meer overeenkomstig dan je zou verwachten. Ook in muziek gebruik je cijfers, maar dan om bijvoorbeeld de lengte van een dansfrase aan te geven. 

Voor sommige leerlingen helpt een muzikale of dansante aanpak bij hun ontwikkeling. De verschillende rekendomeinen en werkvormen passeren de revue in deze workshop, vooral door het zelf te ervaren. Joelle Sweet leidt de workshop. Zij werkt met een activerende didactiek en veel gevoel voor methodiek. Net als de andere trainingen van Aslan draait het ook hier om kernwoorden als muzikaal, duurzaam, persoonlijk, activerend en meteen toepasbaar.

Mijn naam is Joëlle Sweet. Van kleins af aan ben ik gaan dansen. Ik wist al gauw dat ik hierin verder wilde groeien. Ik heb sinds mijn 17e jaar in diverse shows gedanst (Holland Show Ballet, Mini&Maxi en de theatertour Cliniclowns).
Nu geef ruim 10 jaar met veel plezier danslessen in het onderwijs op peuterscholen, in het basis onderwijs en op middelbare scholen.
Waarom in het onderwijs? Ik vind dat elk kind moet ervaren wat bewegen op muziek is.
Plezier hebben, ontspanning, doorzettingsvermogen, samenwerken, bewust zijn van je lichaam, en dat op een educatieve en creatieve manier.
Maar ik wil meer uit kinderen halen en heb daarvoor een opleiding Taal- en Rekendans gevolgd.
Taal- en Rekendans is ontwikkeld om kinderen echt in hun taal en rekenen te stimuleren.
Taal- en Rekendans is een prachtige methode om kinderen op een speelse maar toch educatieve manier te laten groeien in hun reken- en taalvaardigheden.

Doe meer met minder

Workshop door Kris van Veen en Moniek Warmer

Een museumbezoek is betekenisvol als het aansluit op dat waar de groep mee bezig is. Op welke manier kan een museumbezoek gecombineerd worden met onderwerpen en thema's in de klas en op die manier aansluiten bij het curriculum?

Aan de hand van actuele en moderne kunst vanuit het aanbod van verschillende musea, kijken we naar een koppeling van een bezoek met de dagelijkse lespraktijk.

Kris van Veen en Moniek Warmer begeleiden je bij het ontwikkelen van een eigen project dat aansluit op je eigen curriculum. Je leert hoe je als leerkracht en/of cultuurcoördinator een museumbezoek koppelt aan het curriculum van de groep op het gebied van kunstzinnige oriëntatie, wereldverkenning en 21e eeuwse vaardigheden.

Kris van Veen is educator bij het Centraal Museum en museum Catharijneconvent. Ook werkt zij als fotograaf. Moniek Warmer is zelfstandig educator, ontwikkelaar, projectleider, trainer, coach en docent.

Onderzoeken, creëren en reflecteren

Workshop door Lobke Meekes en Marcelle Hilgers

ZO.DUS is een verdieping en praktische toepassing van Cultuureducatie met Kwaliteit. Welk gedrag en welke vaardigheden leer je kinderen concreet als je werkt met de culturele competenties Onderzoeken- Creëren- Reflecteren tijdens je les? Hoe kan je deze procesgerichte aanpak inzetten bij verschillende vakken en leergebieden? In deze workshop ervaar en deel je de culturele competenties en welke rol ze spelen in vakoverstijgend onderwijs.

In deze workshop leer je door te doen! Je krijgt inzicht in jouw gewoontes, valkuilen en kwaliteiten als het gaat om het begeleiden van een creatief proces. Durf jij te vertrouwen op iets waarvan je de uitkomst nog niet weet? En gun jij jezelf tijd om te 'prutsen'? Nieuwsgierig hoe dit bij jou zit en wat dit betekent voor het begeleiden van leerlingen in je klas?

Lobke Meekes en Marcelle Hilgers vormen  IDKR8, dat krachtige ideeën brengt en stimuleert. Met hun programma’s, workshops en trainingen op maat ontwikkelen zij het creatief en innovatief vermogen van mensen.