Interactieve presentaties ronde 1

10.45-11.30 uur

Basis voor Cultuureducatie: welke stappen kun jij al zetten?

Interactieve presentatie door Ronald Kox en Marlies Tal

Wat is er nodig om alle kinderen van 0-18 jaar een goede basis mee te geven in kunst en cultuur? Welke partijen dragen daarin een verantwoordelijkheid en op welke manier zouden zij in actie kunnen komen? In de handreiking Basis voor Cultuureducatie hebben wij gedachtelijnen geformuleerd om in Nederland een structuur te krijgen waarin alle kinderen kansen krijgen hun talenten in kunst en cultuur te onderzoeken en ontwikkelen. 

In deze bijeenkomst leggen we kort uit welke oplossingsrichtingen beschreven zijn en wat er binnen de huidige mogelijkheden al kan. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over de implicaties van deze handreiking. Let op: de presentatie gaat over grote lijnen en structuren, niet over concrete lesinhouden of lesvormen. 

Ronald Kox is hoofd Cultuureducatie en Marlies Tal is hoofd Cultuurbeleid bij het LKCA. Allebei zijn ze intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de handreiking Basis voor Cultuureducatie. 

Ontdek elkaars gedachtekronkels met de Denkdraaier

Interactieve presentatie door Fabien van de Ham

Creativiteit is van dingen die er al zijn iets nieuws kunnen creëren. Het is de kunst steeds nieuwe mogelijkheden en oplossingen te zien. Dit wordt steeds belangrijker in de snel veranderende wereld.

Met de Denkdraaier ontwikkelen kinderen naast hun creativiteit en verbeeldingskracht ook hun gespreksvaardigheden, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, presentatievaardigheden en redeneervaardigheden. In deze workshop leer je hoe je dit met kinderen kan doen door het zelf te ervaren. Een manier om creativiteit te stimuleren is door willekeurig woordsoorten te combineren.

Door woordsoorten te combineren prikkel je kinderen om verhalen en gedichten te verzinnen, te fantaseren, toneelstukjes te bedenken, gekke vragen te maken om samen over na te denken, tekenideeën te krijgen en nog veel meer. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Fabien van der Ham is bekend van filosofiejuf.nl en dadadenken.nl. Ook is zij Schoolschrijver, kinderboekenschrijver en educatief ontwerper.

BonteHond over kunst en taalonderwijs

Interactieve presentatie door Jephta Hermelink, Karin Cornelisse, Jose Claassen en Lisette van Maanen

Jeugdtheatergezelschap BonteHond heeft samen met leerkrachten en educatief medewerkers KIDD, Kunst Is Dichterbij Dan je denkt, ontwikkeld voor het Almeerse basisonderwijs. Het doel is om te ervaren dat kunst dichterbij is dan je denkt. In Almere, de stad met veel taalzwakke leerlingen, willen scholen door cultuuronderwijs ook de taalontwikkeling van kinderen vergroten. Kinderen werken tijdens KIDD zelfstandig aan hun portfolio en hun eigen reflectieboek, dat ieder kind meeneemt tot en met groep 8. Hierin reflecteren ze op de KIDD-lessen, schrijven ze over kunst en wat kunst met hen doet en verzamelen ze foto’s van wat ze in de masterclass hebben gemaakt of de voorstellingen die ze hebben gezien.

Je krijgt niet alleen een toelichting op het project maar je gaat ook zelf alle stappen van een KIDD-les doorlopen. Zo ervaar je zelf hoe je kunst en taal kunt inzetten bij cultuuronderwijs.

Jephta Hermelink is programmamanager bij BonteHond. Karin Cornelisse (Het Avontuur) en José Claassen (Het Meesterwerk) zijn allebei leerkracht en cultuurcoördinator. Lisette van Maanen werkt als theaterdocent.

Van aanbod naar vraag: de school als partner

Interactieve presentatie door Nel Beemster en Leonie de Haan

Triade, Centrum voor de Kunsten in Den Helder besloot kunsteducatie over een andere boeg te gooien. Aanbodgericht werken werd vraaggericht werken; de school als klant werd de school als partner; weten wat je komt doen werd samen met de leerkracht het experiment aangaan. Niet zoals gebruikelijk door aan te sluiten bij thema’s. Triade ging verder en ontwikkelde het project Cultuurpartners.

Binnen het project Cultuurpartners staat de vraag centraal ‘Hoe en in hoeverre kan kunstonderwijs een bijdrage leveren aan de leerdoelen van de school (b.v. taal, rekenen of wereldoriëntatie)?  Leerkrachten zagen dat het onderwijs ‘uit de methode’ door inzet van de kunstvakken betekenisvol werd voor leerlingen. Kunstdocenten leerden hoe ze hun vak kunnen inzetten om de leerdoelen te ondersteunen.

Nel Beemster werkt als coördinator Cultuurpartners en Leonie de Haan is schooldirecteur op BS Schoter Duijn. Zij vertellen je hoe dit project met vallen en opstaan vorm heeft gekregen en welke impact het heeft gehad op de school.

Maakonderwijs in kunstonderwijs

Interactieve presentatie door Mariëlle Lens en Robin van Westen

Maakonderwijs is een relatief nieuwe beweging waarbij kinderen de technische tools om iets nieuws te ontwerpen en bouwen zelf in handen krijgen. Hoewel dit regelmatig bij de bétavakken een plek krijgt, is de link met het kunstonderwijs niet moeilijk te maken. Creatief zijn, samenwerken, proces ondersteunend werken, het gebeurt vaak al in de kunsten.

In deze sessie maak je kennis met verschillende manieren waarop simpele digitale tools de creativiteit kunnen versterken in beeldende vakken, drama en muziek. Je gaat ook zelf aan de slag om te ervaren hoe gemakkelijk, maar vooral hoe leuk dit is. Na afloop ben je in staat om nieuwe technologie in te zetten in je eigen werkpraktijk.

Mariëlle Lens is maker educator bij Waag Society, waar Robin van Westen werkt als projectontwikkelaar.