mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Bijzondere leerstoelen LKCA

Het LKCA heeft twee bijzondere leerstoelen. Prof. dr. Hester Dibbits is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dr. Evert Bisschop Boele is per 1 november 2016 bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Prof. dr. Folkert Haanstra was tot december 2015 bijzonder hoogleraar Cultuureducatie en Cultuurparticipatie aan de universiteit Utrecht.
De hoogleraren geven onderwijs en doen onderzoek, en bevorderen zo de wetenschappelijke belangstelling voor hun wetenschapsgebieden.