mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Wie doen onderzoek?

Wetenschappers aan universiteiten doen onderzoek. Aan hogescholen wordt praktijkonderzoek gedaan door lectoren en kenniskringleden. Universiteiten en hogescholen hebben soms specifieke expertisecentra. Ook is er aantal landelijke organisaties die onderzoek doen, zoals het SCP en Stichting Lezen.

Relevante hoogleraren, lectoren en expertisecentra

Wij bieden u hier een selectie van de meest relevante hoogleraren, lectoren en expertisecentra voor cultuurparticipatie en -educatie. Onderzoek, inclusief de instelling of persoon die het uitvoerde, vindt u in de informatiebank van het LKCA. Kijk voor actueel onderzoek naar de papers die onderzoekers ieder jaar presenteren op de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie.

Lees meer over onderzoek:

Hoogleraren

Hoogleraar Historische Cultuur en Educatie 
Prof. dr. Hester Dibbits
Erasmus Universiteit

Hoogleraar Cultuur en cognitie 
Prof. dr. Barend van Heusden
Rijksuniversiteit Groningen

Hoogleraar Literatuurwetenschap en leesgedrag
Prof. dr. Dick Schram
Vrije Universiteit Amsterdam

Hoogleraar Empirische Sociologie
Prof. dr. Gerbert Kraaykamp
Radboud Universiteit Nijmegen

Hoogleraar Culturele Leefstijlen
Prof. dr. Koen van Eijck
Erasmus Universiteit

Lectoraten

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Lector Folkert Haanstra
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Lectoraat Kunst en Professionalisering
Lector Bart van Rosmalen
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Lectoraat Didactiek en inhoud van de kunstvakken
Lector Jeroen Lutters
Windesheim

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Lector Jeroen Lutters
ArtEZ

Lectoraat Lifelong Learning in Music
Lector Lifelong Leraring in Music Rineke Smilde
Lector New Audiences Evert Bisschop Boele
Hanzehogeschool Groningen

Lectoraat Cultureel erfgoed
Lectoren Hester Dibbits en Riemer Knoop
Reinwardt Academie

Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten
Lector Ruth Benschop
Hogeschool Zuyd (Maastricht)

Lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek
Lector Eltje Bos
Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat Community Care
Lector Rick Kwekkeboom
Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat Krimp & Leefomgeving
Lector Sabine Meier
Hanzehogeschool Groningen

Overzicht lectoraten

Website van lectoraten aan de Nederlandse kunstenhogescholen
Overzicht van alle lectoraten in het kunstvakonderwijs
Overzicht van alle lectoraten van tweedegraads lerarenopleidingen

Expertisecentra

Expertisecentrum Educatie
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Expertisecentrum Kunsteducatie
ArtEZ

Kenniscentrum Kunst & Samenleving
Hanzehogeschool Groningen

Kenniscentrum Creating 010
Hogeschool Rotterdam

Expertisecentrum vakdidactiek kunsttheorie
Universiteit van Amsterdam

Expertisecentrum Arts in Society
Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp (NEIMED)
Hogeschool Zuyd (Tilburg)

Landelijke organisaties

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

CITO

Community Arts Lab XL (CAL-XL)

Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI)

Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken)

Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Platform31

SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Stichting Lezen

Verwey-Jonker Instituut