Toptalentontwikkeling in kaart gebracht

19 december 2014

De Inventarisatie Toptalentontwikkeling, die het LKCA onlangs heeft afgerond, laat onder meer zien welke voorzieningen een rol spelen en hoe deze over het land en de diverse disciplines zijn verspreid. De gedetailleerd uitgewerkte resultaten bieden de actoren in en rond dit werkveld belangrijke informatie.

De ontwikkeling van jong toptalent in de kunsten staat sterk in de aandacht. Maar tot voor kort leken de zeer diverse voorzieningen die zich hiermee bezig houden een moeilijk in kaart te brengen geheel. 
Nederland heeft 240 organisaties die zich profileren met een aanbod voor de ontwikkeling van jong toptalent in de kunsten, volgens de Inventarisatie Toptalentontwikkeling die het LKCA onder supervisie van Piet Roorda uitvoerde.
Met deze inventarisatie wil het LKCA meer inzicht geven in de uiteenlopende voorzieningen voor jonge dansers, musici of schrijvers, die het talent hebben om van hun hobby mogelijk een beroep te maken. De inventarisatie brengt het landschap waarin de ontwikkeling van jong toptalent plaatsvindt zo overzichtelijk en volledig mogelijk in kaart. Met facts en figures over onder meer de typen organisaties, de spreiding over de provincies en de verdeling tussen de kunstdisciplines. De inventarisatie maakt ook duidelijk hoe samenwerkingsverbanden de ontwikkeling en doorstroming van toptalent bevorderen.

Samenvatting en downloaden inventarisatie