mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Het mbo telt meer dan een half miljoen studenten, verspreid over 65 instellingen. In het mbo wordt niet standaard een cultuurvak aangeboden. Wel zijn er kansen voor cultuureducatie in het mbo.

Het LKCA vindt cultuureducatie belangrijk voor alle studenten in het mbo. Door cultuureducatie en -participatie ontwikkelen jongeren hun verbeeldingskracht en hun talent. Zij vergroten hun zelfkennis en zelfbewustzijn. Daardoor zijn zij beter in staat keuzes te maken. We richten ons op studenten van alle mbo-opleidingen, niet alleen van de creatieve opleidingen. We doen dit onder meer door kennis te delen en bijeenkomsten te organiseren, door onderzoek en netwerkvorming.

contact

Rozemarijn Schouwenaar
naam
Rozemarijn Schouwenaar
functie
Medior Cultuurparticipatie
telefoonnummer
030 711 51 43
e-mail
RozemarijnSchouwenaar@lkca.nl