mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Samenwerken voor cultuuronderwijs

vrolijk

Cultuuraanbieders en scholen bepalen samen hoe het aanbod voor cultuureducatie het best kan aansluiten op de onderwijskundige visie van de school en op de kerndoelen voor kunst en cultuur. Het uiteindelijke doel is dat jonge mensen goed cultuuronderwijs krijgen dat van groep tot groep en van klas tot klas past bij hun niveau en ervaringsbehoefte.

Goed cultuuronderwijs gezamenlijk doel

Er zijn veel partijen die met elkaar cultuuronderwijs op scholen vormgeven. Ten eerste natuurlijk de scholen zelf. Zij kunnen in hun omgeving op zoek naar culturele partners, erfgoedinstellingen, amateurkunstverenigingen of anderen.  De culturele partners op hun beurt zoeken vaak zelf samenwerking met scholen. Daarvoor zijn soms subsidiegelden beschikbaar bij de overheden. Binnen gemeenten of provincies zijn er soms bemiddelaars die de partijen bij elkaar brengen. 

Ideeën, stappenplannen en voorbeelden

In dit kennisdossier verzamelen we alles voor al die partijen die samen werken aan goed cultuuronderwijs. Het dossier wordt in de loop der tijd aangevuld en aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Mist er iets essentieels? Laat het ons vooral weten. Dan zorgen we er samen voor dat iedereen steeds op de hoogte is van de meest actuele en relevante informatie. 

Samenwerken in Dossier icc, deel 3