mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Leerlijnen en leerplankaders

leerlijnen

De kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs moet omhoog vindt minister Bussemaker. Daarom vindt zij het onder meer belangrijk dat scholen werken met een duidelijke leerlijnen of vanuit een goed opgebouwd leerplankader. Maar wat is een leerplankader precies, en hoe is een leerlijn opgebouwd? Voor iedereen die wil werken met een leerlijn of leerplankader om de kwaliteit van cultuuronderwijs te verbeteren, zetten wij de ontwikkelingen op een rij en geven we bruikbare tips en voorbeelden.

Leerplan, leerlijn, leerplankader

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende leerlijnen ontwikkeld voor de kunstvakken. Soms is voor één discipline, soms voor meerdere disciplines tegelijkertijd. Soms gaat een leerlijn uit van een bepaalde leervisie. Daarnaast zijn er leerplankaders die als basis kunnen dienen voor het ontwikkelen van een leerlijn.

Maar wat is een leerlijn precies, en wat is een leerplankader? Waarin verschillen leerplankaders en leerlijnen? Hoe zijn leerlijnen opgebouwd? Maar ook: Kun je als school zelf aan de slag met een leerlijn? En waar vind je dan bruikbare voorbeelden van leerlijnen? Op deze vragen proberen wij antwoorden te geven.

contact

Eeke Wervers
naam
Eeke Wervers
functie
Senior Cultuureducatie
telefoonnummer
030 711 51 37
e-mail
EekeWervers@lkca.nl