mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Cultuurbeleid in het primair onderwijs

cultuurbeleid

Hoe bepaal je je visie op cultuuronderwijs in het primair onderwijs? Hoe ga je te werk bij het schrijven van een cultuurbeleidsplan voor je school? En hoe zorg je dat het plan vervolgens wordt uitgevoerd? Ter inspiratie voor het opzetten van cultuurbeleid en het bepalen van een visie: voorbeelden van visiestukken en beleidsplannen, instrumenten en informatie.

Belang van cultuurbeleid op scholen

'Cultuureducatie is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit. Dat geldt voor alle leeftijden', zo is te lezen op de website van de Rijksoverheid. Cultuuronderwijs moet dan ook een vaste plek krijgen in het curriculum van scholen, zodat alle kinderen en jongeren tijdens hun hele schoolloopbaan in aanraking komt met kunst en cultuur. 

Cultuurbeleidsplannen en visies

Een doordachte visie en goed beleid op cultuuronderwijs komen ten goede aan de kwaliteit en continuïteit van cultuuronderwijs op school. Als je die hebt bepaald, kun je een cultuureducatiebeleidsplan opstellen voor de school, met in het verlengde daarvan een concreet plan van aanpak. In dit plan van aanpak wordt de visie omgezet in activiteiten, lessen en projecten, die je samen met culturele partners uitvoert. 

Vaak zijn het icc'ers die – in afstemming met het team en de directie - een cultuurbeleidsplan voor de school ontwikkelen. Maar ook schooldirecties, een team of een leerkracht kunnen een beleidsplan schrijven.

contact

Eeke Wervers
naam
Eeke Wervers
functie
Senior Cultuureducatie
telefoonnummer
030 711 51 37
e-mail
EekeWervers@lkca.nl