mail of bel voor vragen 030 711 51 00
Urban dance - foto Ton van Til

Uit veldgesprekken met professionals werkzaam in de urban arts blijkt er behoefte te zijn aan scholing en kennisdeling, zoals intervisiebijeenkomsten.


Een LKCA-verkenning naar urban arts in 2013 geeft weer dat er veel beweging is in de populaire, informele urban arts-scene met een hoge participatiegraad van jongeren.
Met cross overs en co-creaties overstijgen urban arts de verschillende kunstdisciplines. Ook worden er verbindingen gelegd met professionele kunst.  

Urban arts staan middenin de samenleving vanwege de ontstaansgeschiedenis op straat, in buurthuizen en welzijnsorganisaties. De scene blinkt uit in de mate van cultureel ondernemerschap door het organiseren van activiteiten met een groot publieksbereik en met inzet van sociale media en kostendekkende methoden zoals crowdfunding en sponsoring. 
Vanwege de hoge organisatiegraad en selfsupporting werkwijze in de urban scene is er weinig tijd voor artistiek inhoudelijke deskundigheidsbevordering en professionalisering bij makers, docenten en managers. Het LKCA speelt daar op in met intervisie- en netwerkbijeenkomsten.

contact

Claudia Marinelli
naam
Claudia Marinelli
functie
Senior Cultuurparticipatie
telefoonnummer
030 711 51 35
e-mail
ClaudiaMarinelli@lkca.nl