mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Feiten en cijfers

Hier vind je de meest actuele kengetallen over cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie, verzameld uit verschillende onderzoeken die periodiek herhaald worden door het LKCA of andere partijen.