Risico als kans

materiaal
boekdigitale publicatie
auteur(s)
V. Elberse
jaar van uitgave
2016
annotatie
Met literatuuropgave en bijlagen. - Masterscriptie Piet Zwart Institute Rotterdam, Master Education in Arts.
pagina's
88 p.

Geen cijfers, geen doel, bewust verwarrend, en falen en mislukken is toegestaan. Dit zijn de ingrediënten van de lessenserie 'Beeldscouting' die het risicomijdend gedrag van eerstejaars studenten ruimtelijk ontwerpen van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam moet aanpakken. Victor Elberse (Piet Zwart Academie Rotterdam) ontwikkelde deze lessen op basis van zijn onderzoek.

‘Play safe, stick to established routines and don’t take too many chances’

Fouten durven maken is iets dat in het hedendaags ontwerponderwijs ontbreekt. Elberse onderzocht hoe je het nemen van risico’s bewust kan inzetten als een positieve didactische leermethode voor zowel de student als de docent. Plezier, zorgeloosheid en ontspanning geven veel studenten de mogelijkheid tot het ontdekken van andere manieren van verbeeldend werken, met minder angst en minder strevend naar perfectie.

Hoe kan je het nemen van risico’s in de(teken)les stimuleren?

 • Werk met onbekend en onmogelijk materiaal.
 • Trek studenten uit hun comfortzone.
 • Laat elke vorm van een plan los.
 • Geef geen cijfers en laat een assessment achterwege.
 • Focus op samenwerking en het maakproces en niet op een einddoel.
 • Wees als docent flexibel in het aannemen van verschillende rollen, zoals die van onderwijzer, clown, verstoorder, observator of begeleider bij conflicten om zo nodig het proces bij te sturen.
 • Neem de tijd.
 • Zorg voor het wegvallen van hiërarchie tussen docent en student.
 • Bied een veilige omgeving waarin fouten maken en toeval centraal staan.
 • Gebruik thema’s als houvast.
 • Werk openbaar en zichtbaar zodat het langslopende mensen uitnodigt om een blik te werpen op het geheel waardoor de deelnemende studenten het gevoel van ‘performance’ krijgen.

Wat levert 'Beeldscouting' op?

'Beeldscouting' als onderdeel van de opleiding zorgt ervoor dat studenten andere mogelijkheden onderzoeken en ruimte ervaren die meerwaarde oplevert voor hun studie. Hierdoor zijn ze beter in staat van de gebaande wegen af te wijken om zo op zoek te gaan naar vernieuwende beelden. Veel studenten geven aan dat doordat er zonder einddoel en assessment gewerkt wordt, ze tijd krijgen om zich in het ontwerpproces te verdiepen.

Methode

Elberse deed actieonderzoek dat bestond uit  literatuuronderzoek, het interviewen van negen (ex)studenten van de Willem de Kooning Academie en het pilotproject ‘Gadeslaan’. In het pilotproject onderzocht hij hoe je lesaanbod waarin een vastomlijnd curriculum ontbreekt kan vormgegeven. ‘Gadeslaan’ bestond uit negen ontmoetingsmomenten, waarbij studenten de mogelijkheid hadden om met elkaar te spreken, vragen te stellen en te discussiëren. Met de inzichten die hij in deze fase had gekregen ontwikkelde hij de lessenserie ‘Beeldscouting.’ De lessenserie evalueerde hij door 30 studenten hierover in een enquête te bevragen.

Download de scriptie
Mail Victor Elberse

Trefwoorden

- onderzoek - onderzoek (vorm) - scripties - hbo - beroepsonderwijs - kunstvakonderwijs - kunstvakopleidingen - beeldende kunsten - pedagogiek - studenten - docenten - leereffecten - leren - methodiek - methodiek - voortgezet onderwijs - beeldende kunsten - beeldende vorming - beeldende vormgeving - jongeren