Minoren en masters kunst en cultuur

hbo-kunst beeldend

Steeds meer pabo's bieden een minor aan op het gebied van kunst, cultuur of cultuureducatie. Voor studenten met een bachelor docentenopleiding in een van de kunstvakken zijn er masteropleidingen kunsteducatie.

Minoren op lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s)

Op 17 pabo’s wordt een minor cultuureducatie aangeboden. In deze minoren kunnen studenten hun vakvaardigheden in één of meerdere kunstvakken verdiepen. Ook krijgen ze een brede introductie op cultuureducatie. Vaak leidt de minor op tot interne cultuurcoördinator in het primair onderwijs (icc).
Meer over icc

HBO-masters kunsteducatie

De tweejarige masteropleiding Kunsteducatie sluit aan op de bachelor docentenopleiding kunstvakken. Op vijf hogescholen en twee samenwerkingsverbanden van hogescholen wordt de opleiding aangeboden.

De master leidt niet tot een aanvullende bevoegdheid, maar tot verbreding en verdieping van de kennis van kunsteducatie. Ook worden management- en onderzoeksvaardigheden aangeleerd. De opleiding sluit aan bij recente ontwikkelingen in de kunsteducatie, binnen- en buitenschools. Bij bijna alle masters staat het interdisciplinaire aspect van de kunsten centraal. 

De opleiding is bedoeld voor onder andere afgestudeerde bachelors van docentenopleidingen beeldende kunst, dans, muziek en theater. Toelating vindt plaats na een selectieprocedure.

Masters kunsteducatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten  
ArtEZ Expertisecentrum Kunsteducatie   
Fontys hogescholen en Hogeschool Zuyd   
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (ook zijn de mastermodules los te volgen)   
Hogeschool Rotterdam (Piet Zwart Institute)  
Codarts   
Hanzehogeschool Groningen en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden