Hoger onderwijs

Het hoger beroepsonderwijs biedt diverse opleidingen op het gebied van kunst en cultuur, zowel op pabo's als op lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, en in het hoger beroepsonderwijs. Diverse hogescholen en universiteiten bieden masters cultuureducatie. Voor toekomstige leerkrachten en kunstvakdocenten zijn, in opdracht van de HBO-Raad, per discipline kennisbases opgesteld.

contact

Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSenior Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-mailEekeWervers@lkca.nl