mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Het LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid.

Het LKCA stimuleert de professionele ontwikkeling van het veld door ontmoeting en debat en biedt advies bij vraagstukken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie in brede zin. Via informatienetwerken, conferenties en met digitale middelen verschaft het kennisinstituut inzicht in relevante ontwikkelingen op nationaal én internationaal gebied.

Het LKCA draagt bij aan de ontwikkeling van beleidsprogramma’s van de rijksoverheid voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie en ondersteunt de uitvoering daarvan.

Organisatie

Directeur van het LKCA is Sanne Scholten. Het instituut heeft een Raad van Toezicht. Bij het LKCA werken 67 mensen (53,5 fte). Het kennisinstituut is gevestigd in Utrecht.

Voor wie 

bijeenkomsten LKCAHet LKCA is er voor iedereen die zich inzet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie, zowel in het onderwijs als daarbuiten. Iedereen die binnen deze sectoren werkt, of met deze sectoren te maken heeft, kan profiteren van de kennis en de mogelijkheden tot live kennisuitwisseling die het LKCA biedt.
We zijn er onder meer voor kunstdocenten, icc'ers en cultuurcoaches, educatief medewerkers van culturele instellingen, beleidsambtenaren, politici, onderzoekers, schoolleiders, bestuurders van amateurkunstkoepels en het onderwijs. Ook vrijwilligers die actief zijn binnen bijvoorbeeld de amateurkunst kunnen bij het LKCA terecht voor informatie.

Onze ambities

Het LKCA zet zich in voor: 

ambities
  • de verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie, zowel binnen- als buitenschools
  • de vernieuwing van de infrastructuur voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie
  • de versterking van de verbinding tussen actieve cultuurparticipatie en andere sectoren
  • de bevordering van waardering voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie in de samenleving

Lees meer over onze ambities

Financiering

Het LKCA maakt deel uit van het Nederlands Cultureel Bestel en ontvangt subsidie van het ministerie van OCW voor de landelijke ondersteuning van de educatie- en amateurkunstsector.

Het LKCA hanteert de Governance Code Cultuur.

Met wie werken we samen?

Het LKCA werkt onder andere samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Raad van Twaalf en haar leden en koepelorganisaties in de amateurkunstsector.

Het LKCA participeert in diverse internationale netwerken.

Meer weten over het LKCA?

Het beleidsplan van het LKCA geeft uitgebreide informatie over de ambities en doelstellingen van het instituut. De Raad voor Cultuur adviseerde positief over het beleidsplan. 
Download het strategisch beleidsplan 2013-2016
Download advies Raad voor Cultuur over het beleidsplan
Download het activiteitenplan 2017-2020
Download Werkplan 2016 (beknopte publieksversie)
Download Werkplan 2016 (uitgebreide publieksversie)

ANBI gegevens

Blijf op de hoogte

Volg ons op Twitter en Facebook en schrijf u in voor onze nieuwsservice. Rond verschillende thema’s verschijnen speciale nieuwsbrieven.

Inschrijven nieuwsservice

Doe mee

Deel uw visie en wissel kennis en ervaringen uit via de LKCA-website of via onze LinkedIngroepen, zodat anderen in de sector van uw inbreng kunnen profiteren. Er zijn LinkedIngroepen rond diverse thema’s en voor diverse doelgroepen.

Onze LinkedIngroepen