mail of bel voor vragen 030 711 51 00

#Onderwijs2032: toekomstgericht funderend onderwijs

Welke kennis en vaardigheden moeten kinderen nu leren, om ze zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden? Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) opende op 17 november 2014 een nationale dialoog over een vernieuwd curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs, onder de noemer #Onderwijs2032, gericht op de brede vorming van leerlingen. Het LKCA bracht advies uit aan het Platform Onderwijs#2032 over de positie van cultuureducatie in het nieuwe curriculum.