mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Kennisbases kunstvakken pabo

In opdracht van de HBO-raad heeft de Commissie Kennisbasis Pabo zich gebogen over de vraag welke vakkennis iedere beginnende leerkracht moet bezitten voor alle vakken naast Nederlandse taal, rekenen en didactische vaardigheden. Het resultaat is een serie van tien kennisbases, waaronder drie voor kunstzinnige oriƫntatie.

Opbouw kennisbases: kerndeel + profieldeel

De kennisbases zijn opgesplitst in een kerndeel (gericht op elementaire docentenkennis) en een profieldeel (voor verdieping en individuele profilering van student en opleiding. 

Uitwerking profieldelen + handreiking creativiteit

De profieldelen voor de vakken beeldend, dans & drama en muziek zijn door ontwikkelgroepen van pabodocenten nader uitgewerkt. De ontwikkelgroepen hebben ook een handreiking creativiteit samengesteld.