mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Welke rol speelt cultuur bij de gemeenteraadsverkiezingen en het sluiten van collegeakkoorden? En waarom moet een gemeente culturele voorzieningen financieren? Welke ideeƫn hebben de verschillende partijen daarover? Het LKCA stelde een verkiezingsdossier samen.

Interviews

Het LKCA houdt interviews met mensen die betrokken zijn met gemeentelijk (cultuur)beleid.

Jantine Kriens (voorzitter VNG): 'Laat kinderen kennismaken met de schoonheid' 

Wethouder Jop Fackeldey (Lelystad): 'Cultuur verbindt en versterkt de identiteit van de stad'

Wethouder Louis Koevoets (Moerdijk): 'De muzieklessen zijn laagdrempeliger geworden' 

Wethouder Dig Istha (Groningen): 'Als kinderen creatief leren denken, betaalt zich dat vanzelf uit'

Verkiezingsprogramma's 

Welke visie hebben politieke partijen op gemeentelijk cultuurbeleid? Het LKCA verzamelde de cultuurparagrafen in de verkiezingsprogramma's van partijen in verschillende steden.

Lees de cultuurparagrafen

Toekomstperspectieven

De Raad voor Cultuur deed aanbevelingen voor voorzieningen voor cultuurparticipatie in gemeenten. Het LKCA beschreef mogelijke rollen voor gemeenten. Begin april vonden voor beleidsmakers en bestuurders regiobijeenkomsten plaats als vervolg op deze rapporten.

Meedoen is de kunst (Raad voor Cultuur, 2014)

Lokaal stelsel actieve cultuurparticipatie in transitie (LKCA, 2014)

Verslag regiobijeenkomsten

Lees meer

Aanbevelingen voor gemeentelijke politici (Kunstconnectie, april 2014)

Informatie rond collegeonderhandelingen (Ledenbrief VNG, april 2014)

Inhoudelijke ondersteuning voor de collegeonderhandelingen (Kunsten '92)

Uitgaven gemeenten 2010-2013 (de Volkskrant/CBS/COELO)

Onderzoek naar gemeentelijke bezuinigingen: een terugblik en een vooruitblik (BMC, 2014)