mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Europa: uitwisselen en samenwerken

Welke mogelijkheden voor kunstbeoefening voor ouderen zijn er in andere landen? Staan cultuureducatie en amateurkunst eigenlijk op de agenda in het Europees parlement? Wat zijn de mogelijkheden voor de financiering van Europese samenwerking en projecten? Kun je onderwijs in Nederland vergelijken met onderwijs in de rest van de wereld?

Naar aanleiding van de Europese Verkiezingen op 22 mei en de Internationale Week van de Kunsteducatie (19-24 mei), stelde het LKCA een dossier samen over uitwisseling en samenwerking in Europa met interviews, praktijkvoorbeelden en opinie.

Joost Kuggeleijn (OCW): 'Internationale uitwisseling verrijkt je blik'

Joost Kuggeleijn is coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW met cultuuronderwijs en amateurkunst in zijn portefeuille. Als lid van het ACEnet ontmoet hij twee keer per jaar zijn collega's uit Europa. Kuggeleijn: 'Wat voor werk je ook doet, internationale uitwisseling is interessant omdat het je blik verrijkt.'
Lees het interview

Jan van den Eijnden (LKCA): 'We kunnen nog veel van elkaar leren'

Tijdens de Europese slotconferentie van Grundtvig Art-Age werd kennis uitgewisseld over actief ouder worden, cultuurparticipatie en kunstzinnig leren. We kunnen in Europa nog veel van elkaar leren op het gebied van ouderen en kunstbeoefening, concludeert Jan van den Eijnden van het LKCA.  
Lees het interview

'PISA leidt aandacht af van kunsteducatie'

In een brief in The Guardian uitten 120 academici kritiek op het internationale onderwijsonderzoek PISA. Politici zouden zich vooral richten op een zo hoog mogelijke plaats op de PISA-ranglijst en daardoor het zicht verliezen op minder meetbare onderwijsdoelen zoals kunstzinnige vorming.  
Lees meer

DutchCulture: advies over Europese subsidies

Bij DutchCulture kun je informatie en advies vragen over Europese subsidies voor cultuur, media en erfgoed.
Lees meer

LKCA internationaal

Het LKCA participeert in diverse internationale netwerken, zoals Amateo, Grundtvig, CECA, Envil, INSEA en INRAE.

Lobby voor cultuur op de Europese agenda 

Diverse organisaties lobbyen om cultuur hoog op de Europese beleidsagenda te zetten. De European Cultural Foundation stelde het Manifest Voor Europa Door Cultuur op, in samenwerking met Kunsten ’92, Buma Stemra, Buma Cultuur, European Alternatives, Dutch Creative Industries en de Federatie Cultuur. 'Cultuur is een verbindende schakel tussen de verschillende beleidsvelden en hoort thuis in het hart van Europese beleid', stelt het manifest.

De lobbygroep Culture Action Europe heeft een toolkit ontwikkeld om campagne te voeren voor cultuur in Europa. 

Amateo, het internationale netwerk voor actieve cultuurparticipatie, heeft met het oog op de Europese verkiezingen een memorandum gestuurd naar EU-parlementariërs. Hierin wordt erkenning gevraagd voor de rol die lokale koren, plaatselijk jazzbands en amateurtheatergroepen etc. spelen binnen de maatschappij. Het belang van goede voorzieningen voor actieve cultuureducatie wordt in het memorandum onderstreept.
Manifest Voor Europa Door Cultuur
Toolkit Culture Action Europe
Amateo Memorandum
Begeleidende brief bij Amateo Memorandum