Beleidskalender

Relevante data en periodes voor beleidsprofessionals in de cultuureducatie en cultuurparticipatie.

2017    
hele jaar Stelselherziening Cultuurbeleid 2021 - bijeenkomsten met andere overheden en de cultuurfondsen
 
hele jaar  Onderzoek naar ondersteuningsstructuur BIS  
hele jaar Sectoranalyses Raad voor Cultuur   
16 mei Live webinar Cultuur en Ouderen van Cultuurmij Oost voor beleidsmedewerkers Lees meer
17 mei Reeks bijeenkomsten Boekmanstichting 'Waarde van Cultuur'
 
29 mei Reeks bijeenkomsten Boekmanstichting 'Waarde van Cultuur'
 
voorjaar Advies over de aanpak van 10 jaar mediawijsheid (Raad voor Cultuur)
 
juni
Onderzoek ruimte, culturele voorzieningen en economische presteren van stedelijke regio's (Regioplan, in opdracht van OCW en I&M)
Lees meer
zomer Uitgangspuntennotitie Erfgoedbeleid
 
september Inventarisatie knelpunten en wensen cultuurbeleid (IPO, VNG, G9 en OCW)
 
14 september Briefing Kamercommissie OCW over gezamenlijk advies van SER en Raad voor Cultuur over versterking van de

arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

Lees meer
oktober Stelselherziening Cultuurbeleid 2021 - verkenning en sectoradviezen van de Raad voor Cultuur
Lees meer
najaar Arbeidsmarktagenda voor de culturele sector (werkgroep Kunsten '92)
Lees meer
najaar Advies over cultuurbeleid in stedelijke regio's (Raad voor Cultuur)  
najaar Advies over invulling ondersteuningsstructuur culturele sector (Raad voor Cultuur)  
najaar Advies Naar meer en meer divers publiek (Raad voor Cultuur)  
december Ambitiebrief Cultuurbeleid
 
2018    
hele jaar Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa 2018
 
hele jaar Europees Erfgoedjaar  
februari Stelselherziening Cultuurbeleid 2021 - gezamenlijk adviesaanvraag
 
21 maart Gemeenteraadsverkiezingen  
zomer Stelselherziening Cultuurbeleid 2021 - advies Raad voor Cultuur
 
najaar Onderzoeksrapport over makelaarsrol van podia (Fonds Podiumkunsten)
 
2019    
20 maart Provinciale Statenverkiezingen (en Waterschapsverkiezingen)  
23 mei Europees Parlementsverkiezingen  
27 mei Eerste Kamerverkiezingen  
zomer Advies over Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2014 (Raad voor Cultuur)
 
najaar Uitgangspuntenbrief Cultuur 2021-2024 (OCW)
 
2020  
februari Aanvragen rijkssubsidie naar Raad voor Cultuur
 
mei Advies over rijkssubsidies Raad voor Cultuur naar OCW 
 
september Prinsjesdag (subsidiebesluiten officieel bekend)
 
2021    
1 januari Start nieuwe beleidsperiode Cultuur