Beleidskalender

Relevante data en periodes voor beleidsprofessionals in de cultuureducatie en cultuurparticipatie.

2017    
hele jaar Stelselherziening Cultuurbeleid 2021 - bijeenkomsten met andere overheden en de cultuurfondsen
 
november - maart 2018 Stelselherziening Cultuurbeleid 2021 - verkenning en sectoradviezen van de Raad voor Cultuur
Lees meer
13 november Wetgevingsoverleg Tweede Kamercommissie Cultuur Lees meer
14 november Arbeidsmarktagenda voor de culturele sector (werkgroep Kunsten '92)
Lees meer
najaar Advies over cultuurbeleid in stedelijke regio's (Raad voor Cultuur)  
december Ambitiebrief Cultuurbeleid
 
2018    
n.n.b Onderzoek naar ondersteuningsstructuur BIS
 
n.n.b. Advies over invulling ondersteuningsstructuur culturele sector (Raad voor Cultuur)
 
n.n.b. Advies Cultuur en sportevenementen (Raad voor Cultuur)
 
n.n.b Advies Naar meer en meer divers publiek (Raad voor Cultuur)
 
n.n.b. Advies over de positie van festivals in het culturele landschap (Raad voor Cultuur)
 
hele jaar Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa 2018
 
hele jaar Europees Erfgoedjaar  
februari Kamerbrief van de nieuwe minister Ingrid van Engelshoven met haar visie op cultuur
 
februari Stelselherziening Cultuurbeleid 2021 - gezamenlijk adviesaanvraag
 
21 maart Gemeenteraadsverkiezingen  
voorjaar
Advies over de aanpak van 10 jaar mediawijsheid (Raad voor Cultuur)
 
zomer Stelselherziening Cultuurbeleid 2021 - advies Raad voor Cultuur
 
najaar Onderzoeksrapport over makelaarsrol van podia (Fonds Podiumkunsten)
 
2019    
20 maart Provinciale Statenverkiezingen (en Waterschapsverkiezingen)  
23 mei Europees Parlementsverkiezingen  
27 mei Eerste Kamerverkiezingen  
zomer Advies over Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2014 (Raad voor Cultuur)
 
najaar Uitgangspuntenbrief Cultuur 2021-2024 (OCW)
 
2020  
februari Aanvragen rijkssubsidie naar Raad voor Cultuur
 
mei Advies over rijkssubsidies Raad voor Cultuur naar OCW 
 
september Prinsjesdag (subsidiebesluiten officieel bekend)
 
2021    
1 januari Start nieuwe beleidsperiode Cultuur