mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Week van de Amateurkunst (WAK) uitgebreid naar maand iktoon

WAK soulzanger

In de afgelopen vijf jaar was de Week van de Amateurkunst (WAK) een podium voor bevlogen amateurkunstenaars. Iedereen in Nederland kon een week lang van alles beleven: van dansact tot schilderij, van gedicht tot koorzang en van theatervoorstelling tot fanfare.
Vanaf 2016 breiden we het evenement uit tot de hele maand juni, onder de titel iktoon.

De WAK was een prachtige gelegenheid voor de inwoners van een gemeente om het amateurkunstklimaat beter te leren kennen en om te genieten van allerlei vormen van kunstbeoefening in de eigen nabije leefomgeving. Met iktoon gaan we een stapje verder. De hele maand juni staat in het teken van kunst van iedereen. De periode is uitgebreid zodat beter verbindingen kunnen worden gemaakt met lokale evenementen en iedereen meer kansen heeft om zich te laten zien en/of te genieten van de presentaties.

WAK en iktoon in 2016

2016 is een overgangsjaar. Een aantal lokale organisatoren was al in een ver stadium om de WAK 2016 te organiseren toen de besluitvorming over iktoon helemaal rond kwam. Daarom koppelen we dit jaar de twee merken. In sommige plaatsen is er nog een WAK zoals van oudsher, maar al wel aangepast aan de vormgeving en met het logo van iktoon erbij.

Bekijk op de website van iktoon wat er in jouw buurt te doen is in juni

Platform Promotie Cultuurparticipatie

De WAK werd georganiseerd door Stichting WAK Nederland in samenwerking met het LKCA, Kunstbalie en de organisatoren van de Week van de Amateurkunst Vlaanderen. 

Op initiatief van het LKCA en Stichting WAK is het in 2016 gelukt om met vijftien partners in de kunst- en cultuursector de krachten te bundelen onder de nieuwe naam iktoon. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds. Een aantal jaren lang gaan deze partners zich samen inzetten om de zichtbaarheid van cultuurparticipatie, van de kunstbeoefening in de vrije tijd, te vergroten. 

Partners Platform Promotie Cultuurparticipatie

contact

Piet Roorda
naam
Piet Roorda
functie
Senior Cultuurparticipatie
telefoonnummer
030 711 51 31
e-mail
PietRoorda@lkca.nl
Wies Rosenboom
naam
Wies Rosenboom
functie
Afdelingshoofd Cultuurparticipatie
telefoonnummer
030 711 51 40
e-mail
WiesRosenboom@lkca.nl