mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Raamleerplannen en richtlijnen kaderopleidingen

Kaderopleidingen stomen de betere amateurkunstenaar klaar om anderen te doceren en te inspireren.

In een kaderopleiding wordt zowel aandacht besteed aan artistieke en technische aspecten, als aan didactische en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om een groep of vereniging te leiden.

Waarom?

Nederland telt talloze fotoclubs, schilderverenigingen, koren, orkesten, theater- en dansgroepen die naar een expositie of voorstelling toewerken of zich op andere wijze willen ontwikkelen. Niet elke vereniging of gezelschap wordt echter begeleid door een professional van een kunstvakopleiding. De behoefte aan goed geschoold kader (dirigenten, regisseurs, dansleiders, etc.) is dan ook groot.

Voor wie?

Kaderopleidingen zijn bedoeld voor gevorderde amateurkunstenaars die zichzelf willen uitdagen om anderen les te geven, te coachen of te begeleiden. Of het nu gaat om de ervaren toneelspeler die door zijn theatergezelschap gevraagd wordt de regie op zich te nemen, een bevlogen koorzanger die ervan droomt te dirigeren, een fotograaf die anderen wil coachen of een streetdance docent zonder dansopleiding die al jaren een eigen groep leidt. Hij of zij vergroot zijn/haar vakkennis en leert dit over te brengen op anderen.

Richtlijnen

De meeste kaderopleidingen werken met een landelijk erkend format of inhoudelijke raamleerplannen (of richtlijnen). Deze beschrijven de contouren van een opleiding binnen een bepaalde discipline. Denk aan de visie, het doel, de lesmethode, de lesinhoud en de wijze van toetsing. Het werken met formats biedt houvast aan docenten en cursisten en waarborgt de continuïteit van opleidingen.

Certificering

De kwaliteitsbewaking van de kaderopleidingen staat onder toezicht van KunstKeur (voorheen Stichting Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst). Opleidingen die zich hebben laten toetsen, mogen erkende diploma’s uitreiken.

Waar?

Er zijn meerjarige kaderopleidingen maar ook kortere oriënterende cursussen of bijscholing. Het LKCA biedt zelf geen opleidingen aan.

overzicht kaderopleidingen