mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Raamleerplannen en richtlijnen cursistenopleidingen

Het LKCA onderschrijft het belang van kwaliteit binnen de amateurkunst en draagt daaraan bij door het ontwikkelen van inhoudelijke formats.
Op deze pagina kunnen raamleerplannen en richtlijnen voor aanbieders van kunsteducatie worden gedownload of besteld.

Hulp bij lesaanbod

Amateurkunstverenigingen willen dat hun (aspirant)leden goed worden opgeleid, ofwel binnen een eigen opleiding, ofwel via een centrum voor de kunsten, een plaatselijke of particuliere muziek- dans- of theaterschool, of een andere aanbieder. Dit gebeurt idealiter conform landelijke inzichten, normen en kwaliteitseisen.

De raamplannen en richtlijnen vormen een referentiekader voor een planmatige en doelgerichte opzet van opleidingen. Ze bieden verenigingen, cursusaanbieders en docenten hulp bij de samenstelling en organisatie van hun lesaanbod. Bij het duidelijk opstellen van leerdoelen, het vertalen daarvan in de leerinhoud, ordening van de lesstof, fasering van inhoud en duur van de opleiding/cursus, didactische leer- en werkvormen en toetsingscriteria/exameneisen. 

Trends en ontwikkelingen

De raamleerplannen en richtlijnen zijn daarnaast bedoeld om de discussie over kwaliteit en innovatie te bevorderen. Er worden trends en ontwikkelingen in geschetst die van belang zijn voor het educatieve veld. De veranderende samenleving – individualisering, informatisering, internationalisering – vraagt om een nieuw, divers en flexibel aanbod, dat inspeelt op de behoeftes van de amateurkunstenaar.

Downloaden/bestellen 

Richtlijnen 2- en 3-dimensionale beeldende vormgeving kinderen
Richtlijnen 2-dimensionale beeldende vormgeving volwassenen
Richtlijnen 3-dimensionale beeldende vormgeving volwassenen
Raamleerplan blaasinstrumenten
Richtlijnen cursistenopleiding Caraïbische brass
Richtlijnen cursistenopleiding dans
Raamleerplan djembe
Richtlijnen musical en muziektheater
Raamleerplan slagwerk 
Richtlijnen cursistenopleiding strijkinstrumenten
Richtlijnen theater- en acteeropleidingen
Schrijft het voort, creatief schrijven voor jongeren