mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Opleidingen en methodieken

Het LKCA onderschrijft het belang van kwaliteit binnen de amateurkunst en draagt daaraan bij door het ontwikkelen van inhoudelijke formats voor het organiseren van kaderopleidingen en cursistenopleidingen. Wij bieden zelf geen opleidingen aan.

Niet elke vereniging of gezelschap wordt geleid door een professional met een kunstvakopleiding. De behoefte aan goed geschoold kader (dirigenten, regisseurs, dansleiders, etc.) is dan ook groot. Kaderopleidingen stomen de betere amateurkunstenaar klaar om anderen te doceren en te inspireren.
overzicht kaderopleidingen

Raamleerplannen kaderopleidingen

Raamleerplannen kaderopleidingen (ook wel inhoudelijke richtlijnen genoemd) beschrijven de contouren van een opleiding binnen een bepaalde discipline. Denk daarbij aan de visie, het doel, de lesmethode, de lesinhoud en de wijze van toetsing. Het werken met formats biedt houvast aan docenten en cursisten en waarborgt de continuĆÆteit van opleidingen.
meer informatie

Raamleerplannen cursistenopleidingen

Raamleerplannen en richtlijnen cursistenopleidingen bieden verenigingen, cursusaanbieders en docenten hulp bij de samenstelling en organisatie van hun lesaanbod. 
meer informatie