mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is gericht op het ontdekken van talentvolle kunstbeoefenaars en deze te begeleiden naar een hoger niveau.

In brede zin betreft dit iedereen die zich verder wil ontwikkelen in een bepaalde kunstvorm (65% van de kunstbeoefenaars volgens het rapport Ruimte voor amateurkunst uit 2013). Maar meestal gaat het bij talentontwikkeling om de toptalenten die excelleren in een bepaalde kunstvorm en naar een kunstvakopleiding of professionele carrière worden begeleid.

Subsidieregeling

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft een subsidieregeling voor talentontwikkeling binnen de amateurkunst. Met de regeling wil het fonds de excellentie in de amateurkunst bevorderen door subsidies beschikbaar te stellen voor activiteiten en voor manifestaties die daaraan bijdragen.
Meer over de subsidieregeling
Volgonderzoek talentontwikkeling

Inventarisatie

In 2013 en 2014 heeft het LKCA een inventarisatie gehouden naar instellingen en initiatieven die gericht zijn op de gevorderde talenten: vooropleidingen voor beroepsopleidingen in de kunsten, kunstopleidingen in het hbo en mbo, en werkgevers en opdracht-gevers die rechtstreeks belang hebben bij de ontwikkeling van artistiek talent. 
Samenvatting en downloaden inventarisatie 

Extra investering Rijk in talentontwikkeling

Minister Bussemaker (Cultuur) investeert in de periode 2014-2016 8 miljoen euro extra in talentontwikkeling binnen de cultuursector. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens om meer ruimte te maken voor experiment en verdieping voor kunstenaars. Dit schreef ze in haar visiebrief over (top)talentontwikkeling in de culturele sector (aug. 2014). In oktober paste ze de maatregelen enigszins aan naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer.

Voor de periode 2014-2016 is via de cultuurfondsen 5 miljoen euro beschikbaar voor coaches en productie- en presentatieplekken die talenten op maat gaan begeleiden. Ook komt er 3 miljoen euro beschikbaar voor kortlopende leningen voor talenten. Talenten krijgen daarnaast  betere wegwijzers voor mogelijkheden in scholing en begeleiding.
Visie talentontwikkeling Bussemaker
Kamerbrief met beleidsmaatregelen