mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Crowdfunding

Een amateurkunstvereniging of stichting die voor een project geen of een te klein startkapitaal heeft, kan ook gebruik maken van crowdfunding. Daarbij wordt het project op een crowdfunding-site gezet met vermelding van het benodigde bedrag. Het is de bedoeling bezoekers zo enthousiast te maken, dat zij een klein bedrag willen investeren. Deze kleine investeringen bij elkaar financieren het project.

Volgens Giep Hagoort, lector Kunst en Economie van de HKU, zijn er 3 harde eisen voor crowdfunding: 

  • Een interactieve band met het publiek.
  • De nadrukkelijke inzet van social media.
  • Er is altijd een wederzijds voordeel. Niet perse financieel, maar juist vaak inhoudelijk.

Aanbevelingen van Giep Hagoort:

  • Let op de kwaliteit.
  • Houdt niet alleen virtueel contact maar ook in real life.
  • Ontmasker avonturiers.

Meer informatie