Als deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie
Logo LKCA
 

#23 - september 2017

 facebook linkedin twitter 
De Kunst van danspiratie
Maandelijkse nieuwsbrief voor professionals in de actieve cultuurparticipatie
interview
Lenneke Gentle
De Kunst van... Lenneke Gentle lees meer
Lenneke Gentle is initiatiefneemster van Danspiratie, een community voor zo’n 2200 dansdocenten. 'Samenwerking en uitwisseling loont! Zo vergroot je je bereik en je netwerk.'

lees verder

Live stream keynote De Kunst van... Toekomst creëren lees meer
Op 2 oktober vindt in Utrecht De Kunst van… Toekomst creëren plaats. Met een totaal van 400 deelnemers zitten we helemaal vol! Wel is het mogelijk om vanaf 10 uur de opening en de keynote van Maarten Haijer 'Verbeelding als sleutel naar een gedeelde toekomst' via livestream te volgen. Dat kan via onze Facebook-pagina.
Intervisie professionals 2017 lees meer
Het LKCA geeft graag gehoor aan de veelgehoorde wens om intervisie-trajecten voor zelfstandige professionals. Daarbij staat het aspect samenwerking en uitwisseling centraal. We doen dat in eerste instantie samen met de provinciale instellingen in Roermond en Leeuwarden. Voor een traject centraal in Nederland zijn we nog op zoek naar een partner. Als je er meer over wilt weten, neem dan contact op met Hans Noijens.

Aanleiding
Het LKCA is dit jaar in een zestal steden in gesprek gegaan met professionals die werken in de cultuurparticipatie. Tijdens geanimeerde werklunches deelden ze ervaringen over het dagelijks werk. Veel deelnemers hebben een brede praktijk met verschillende werkzaamheden en maken veel uren voor een bescheiden honorering. Vaak komen ze niet toe aan gerichte werving en marketing en ook de zakelijke kant van hun praktijk verdient meer aandacht. Doordat ze vaak solistisch opereren is er een grote behoefte aan uitwisseling en samenwerking, het delen van dromen en ideeën. 

cultureel kapitaal
Lerarentekort? Denk eens aan een kunstvakdocent! lees meer
De scholen zijn weer begonnen! De klassen zitten overvol, de werkdruk is hoog en er dreigt een tekort aan onderwijzers. Toch denkt Liesbeth Kleuver dat het met wat goede wil en een beetje omdenken een fantastisch schooljaar kan worden.

lees verder

Cultureel Kapitaal
publicaties
Kunsteducatie 21e eeuw
Kunsteducatie in de 21e eeuw lees meer
Door de financiële crisis, het veranderend takenpakket van de gemeente en de veranderende behoefte van het publiek staat de kunsteducatiesector onder druk. Nieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld en werkrelaties veranderen. Wat zijn de gevolgen hiervan voor organisaties en werkenden en hoe kan de sector hier sterker, flexibeler en duurzamer uitkomen?

lees verder

uitgelicht onderzoek
Kunst en positieve gezondheid lees meer

Een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen.

lees verder

nieuws
Enthousiast over het werk, niet over het inkomen lees meer
Onderzoek onder zelfstandige kunstprofessionals naar hun beroepspraktijk.

lees verder

Cultuur deel je. Wat is jouw verhaal? lees meer
Cultuur deel je. Dat is onze boodschap aan de lokale politiek. Hoe vond jij een podium? Wat is jouw verhaal? Stuur het in! Op video, foto of schrift. Of vraag het je leerlingen, cursisten of collega’s.

lees verder

Nieuwe prijs voor cultuurparticipatie lees meer
De BNG komt met een nieuwe prijs, die goede voorbeelden van kunstprojecten van gemeenten en organisaties in het zonnetje zet.

lees verder

agenda
21 september t/m 1 oktober 2017
Week tegen Eenzaamheid
 lees meer
In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact.

lees verder

ambacht
25 - 27 september 2017
Ambacht in beeld festival lees meer

Driedaags festival dat zich richt op topambachten, vakmanschap en meesterschap. Met lezingen van internationale gastsprekers, debatten, masterclasses, filmvertoningen, live-demonstraties, een verdiepend symposium, performances en workshops.

lees verder

1 oktober 2017
Intervisie netwerk dansdocenten lees meer

Tijdens het Dansfestival Kickoff in Tilburg organiseren het LKCA en deDansPunt een intervisie bijeenkomst geleid door Esther Nederpelt en Erik van Duijvenbode.

lees verder

3 - 4 november 2017
Innovatie Muziekeducatie lees meer

Intensief tweedaags programma voor muziekdocenten in Ede. Centraal staan makerschap, creativiteit en interactie.

lees verder

Het LKCA is het landelijk kennisplatform voor educatie en participatie in kunst en cultuur. We dragen bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid door kennis toegankelijk te maken, te delen en te ontwikkelen. We stimuleren de professionele ontwikkeling van het veld door ontmoetingen en debat en we bieden advies bij vraagstukken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie.
 
 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Kromme Nieuwegracht 66
Postbus 452 | 3500 AL Utrecht
030 711 51 00
info@lkca.nl | www.lkca.nl
 facebook twitter linkedin