Als deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie
 

#20 - 28 februari 2017

 facebook linkedin twitter 
Header De Kunst van...
Maandelijkse nieuwsbrief voor professionals in de actieve cultuurparticipatie
interview
Gerard Gerritsen: 'Mijn motto is: beweeg mee met de ontwikkelingen om je heen.' lees meer
Google op ‘trekharmonica’ en een van de eerste hits is de website van Gerard Gerritsen. Als je in Nederland daar les in wilt hebben of bladmuziek speciaal voor trekharmonica zoekt, dan kun je niet om hem heen. Een bevlogen docent, maar ook een cultureel ondernemer met een bijzondere aanpak, waarbij internet de spil is.

lees verder

agenda
Intervisiebijeenkomsten
10, 14 en 23 maart 2017
Intervisie kunstdocenten lees meer
Hoe bereik je je doelgroepen? Welke digitale middelen zet je in? En hoe werk je succesvol samen in je regio? Deze vragen staan centraal tijdens deze ochtend voor buitenschoolse kunstdocenten, werkend in vaste dienst of als zelfstandige.

lees verder

De Kunst van … 2 oktober 2017 lees meer
Jaarlijks organiseert het LKCA een dag voor professionals in het veld van de amateurkunst, buitenschoolse kunsteducatie en community art. Afgelopen drie jaar deden we dat in Akoesticum in Ede met keynotes, werksessies en optredens, vaak rond maatschappelijke thematieken.

Denk mee!
Vanaf dit jaar gaan we de bijeenkomst op een andere manier programmeren. We nodigen netwerken, platforms, koepels van professionals en instellingen uit om samen met het LKCA invulling te geven aan een programma rondom de thema’s samenwerking, innovatie en ondernemerschap. Zet de datum vast in je agenda! 

Vragen en suggesties: hansnoijens@lkca.nl

oproep
Werklunches artistieke professionals lees meer
Het LKCA houdt in de eerste helft van 2017 door het hele land werklunches met artistieke professionals werkzaam in de amateurkunst, buitenschoolse kunsteducatie en community art. Tijdens de bijeenkomst wissel je ervaringen uit met collega’s uit andere disciplines en van andere generaties.
Onderwerpen zijn onder andere de beoefenaars voor wie je werkt, klantenwerving en -binding en samenwerking en co-creatie. Maar we hebben het ook over de waarde die jij toevoegt als kunstenaar, je rol als verbinder en het contact met vakgenoten.

lees verder

cultureel kapitaal
Ben Kamphuis verleidt scholen tot mediakunst lees meer
‘Moderne informatietechnologie leent zich geweldig voor het ontwikkelen van de creativiteit van leerlingen.’

lees verder

publicaties
theaterjaarboek 2016
Theaterjaarboek 2016 van Werkgroep NIT en Theatermaker lees meer
Het Theaterjaarboek biedt met interviews, fotoseries en infographics een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in toneel, dans, opera en jeugdtheater in 2016, met speciale aandacht voor cultuursubsidies. Ook staat het jaarboek stil bij de geschiedschrijving van het theater anno 2016.
tips & tricks
Hoe maak je als kunstprofessional een succesvolle website? lees meer
Waar moet je allemaal op letten bij het ontwikkelen en onderhouden van een website? We verzamelden tips en stappenplannen. Belangrijk: je website moet aansluiten op de behoeften van je doelgroep, goed gevonden worden in zoekmachines, mensen tot actie aanzetten, vertrouwen uitstralen.

lees verder

nieuws
Zingen lekker belangrijk – Manifest samen zingen 2020 lees meer
Op zaterdag 11 februari is het 'Manifest samen zingen 2020' aangeboden aan Sander van Maas, voorzitter commissie muziek van de Raad voor Cultuur. Het manifest beschrijft in vier thema’s en tien punten de stand van zaken en ambities van de koormuziek in Nederland.

lees verder

LKCA Feitenfabrieklees meer
Voor alle actuele kerncijfers van cultuureducatie en cultuurparticipatie.

lees verder

uitgelicht onderzoek
The Art of Impact: Inzicht in samen werken aan impact lees meer

Rapportage van bevindingen aan de publieke cultuurfondsen en het ministerie van OCW van KWINK Groep. The Art of Impact ondersteunt kunstprojecten met een duidelijk effect op een maatschappelijk thema of vraagstuk. Welke valkuilen en succesfactoren komen kunstenaars en partners tegen bij het realiseren van hun impact?

lees verder

Bewogen muziek lees meer

Onderzoek naar een kunstproject voor ouderen vanuit muziek, spel en beweging door fluitist en muziekdocent Ellen van Hoek.

lees verder

Het LKCA is het landelijk kennisplatform voor educatie en participatie in kunst en cultuur. We dragen bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid door kennis toegankelijk te maken, te delen en te ontwikkelen. We stimuleren de professionele ontwikkeling van het veld door ontmoetingen en debat en we bieden advies bij vraagstukken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie.
 
 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Kromme Nieuwegracht 66
Postbus 452 | 3500 AL Utrecht
030 711 51 00
info@lkca.nl | www.lkca.nl
 facebook twitter linkedin